Welke documenten moet ik aan mijn registratieaanvraag voor kleinzeilerijvaartuigen toevoegen?

Opgelet:

  • Voor een document dat niet in het Nederlands, Frans of Duits opgemaakt is, moet u een vertaling toevoegen.

1. Eigendomsbewijs

Het eigendomsbewijs van het pleziervaartuig kan een factuur, verkoopcontract of notarisakte zijn.

Het verkoopcontract bevat altijd de volgende elementen:

  • de voornaam en de naam van de verkopers en kopers
  • het volledige adres van de verkopers en kopers
  • de datum
  • de prijs
  • de beschrijving van het vaartuig
  • de handtekening van alle verkopers en kopers

In plaats van een eigendomsbewijs mag u voor een kleinzeilerijvaartuig ook een verklaring op eer van eigendom toevoegen.

2. Conformiteitsverklaring

Pleziervaartuig in de handel gebracht of in bedrijf gesteld vanaf 16 juni 1998

De verklaring van overeenstemming CE.

Pleziervaartuig in de handel gebracht of in bedrijf gesteld voor 16 juni 1998

Het bewijs dat het vaartuig ingeschreven was of in de handel gebracht werd als pleziervaartuig in de Europese Economische Ruimte vóór 16 juni 1998.

Opgelet: voeg het volledige document toe (ook de opgelegde normen/ISO).

In plaats van het CE-document mag u voor een kleinzeilerijvaartuig van voor januari 2020 ook een verklaring op eer van goede staat toevoegen.

3. Kleurenfoto

Voeg een kleurenfoto van het zijaanzicht van het pleziervaartuig toe als bewijsstuk dat het om een kleinzeilerijvaartuig gaat.