Wat met bestaande vlaggenbrieven en immatriculatiedocumenten?

Sinds 1 september 2019 gelden er nieuwe regels voor de registratie. In plaats van twee soorten registratie (een vlaggenbrief voor de zee en een immatriculatiedocument voor binnenwateren), is er nog maar één unieke registratiebrief.

Tijdens een overgangsperiode kunt u de huidige vlaggenbrieven en immatriculatiedocumenten nog blijven gebruiken.

  • De vlaggenbrief blijft geldig tot het einde van zijn geldigheidsduur wanneer u geen immatriculatiedocument of -plaat heeft. Als u een brief krijgt van onze dienst dat u uw immatriculatieplaat moet overzetten naar een registratiebrief, dan vervalt ook uw vlaggenbrief automatisch. U moet dan kiezen tussen zee en binnenwateren of binnenwateren naar gelang waar u wenst te varen.
  • Het immatriculatiedocument verliest stapsgewijs zijn geldigheid volgens inschrijvingsdatum.
Uiterste datum overgang van immatriculatiedocument naar registratiebrief
Immatriculatiedocument Overgang naar registratiebrief
1 januari 2010 tot en met 31 december 2017 Voor 31 december 2020
1 januari 2006 tot en met 31 december 2009 Voor 31 december 2021
1 januari 2003 tot en met 31 december 2005 Voor 31 december 2022
1 januari 2000 tot en met 31 december 2002 of 1 januari 2018 tot en met 31 augustus 2019 Voor 31 december 2023
1 januari 1990 tot en met 31 december 1999 Voor 31 december 2024
Voor 1 januari 1990 Voor 31 december 2025

U moet voor het verstrijken van die geldigheidsperiode het immatriculatiedocument door een registratiebrief vervangen hebben.