Kerncijfers van de mobiliteit

Changed
31/01/2023

Wat zijn de kerncijfers van de mobiliteit? 

Het rapport over de kerncijfers van de mobiliteit van de FOD Mobiliteit en Vervoer maakt het mogelijk om in een enkel document de belangrijkste indicatoren en statistieken in verband met mobiliteit en vervoerswijzen in België onder de aandacht te brengen. 

Het document bundelt verschillende gegevens over: 

  • de mobiliteitsgewoonten 
  • de vervoerswijzen (weg, lucht, zee en spoor)  
  • het milieu 
  • en de werkgelegenheid in de vervoer-, luchtvaart- en zeevaartsector 

De cijfers die in deze verschillende delen zijn verzameld, zijn afkomstig van meerdere bronnen

In dit rapport worden dus alle belangrijke mobiliteitscijfers van verschillende organisaties in één document gebundeld. 

 

Rapport 

Het rapport met de kerncijfers van de mobiliteit werd gepubliceerd in januari 2023

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

Dienst Statistieken
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : stat.mob@mobilit.fgov.be