Mobiliteitsbudget

Changed
26/01/2024

Wat zijn de principes van het mobiliteitsbudget? 

Het mobiliteitsbudget is een wetgeving die bedrijven de mogelijkheid biedt om medewerkers met een bedrijfswagen (of die hiervoor in aanmerking komen) een op maat gemaakt en milieuvriendelijker mobiliteitsbudget aan te bieden. Concreet betekent dit dat als uw werkgever beslist om het mobiliteitsbudget binnen zijn bedrijf in te voeren, u uw bedrijfswagen (of uw recht op een bedrijfswagen) kunt inruilen voor een mobiliteitsbudget.  

Het mobiliteitsbudget is dus een duurzaam alternatief voor de bedrijfswagen, waar zowel bedrijven als medewerkers baat bij hebben. Kortom, dankzij deze maatregel kan elke werknemer die recht heeft op een bedrijfswagen, op zijn/haar niveau een actor voor zijn/haar eigen duurzame mobiliteit worden

Dit alternatief werd in samenwerking met experts van de FOD Mobiliteit en Vervoer uitgewerkt. 

Een budget in drie pijlers 

Het principe van het mobiliteitsbudget steunt op drie pijlers. De werknemers kunnen hun budget vrij over deze drie pijlers (een of meer) verdelen, rekening houdend met de bestedingsmogelijkheden die de werkgever aanbiedt.

Pijler 1: groenere auto 

Binnen deze pijler kan de medewerker kiezen voor de financiering van de terbeschikkingstelling van een milieuvriendelijkere bedrijfswagen (auto met minder CO2-uitstoot, elektrische auto, enzovoort). Om te weten welke auto’s onder deze categorie vallen, kunt u terecht op de website over het mobiliteitsbudget

Na een eventuele besteding in pijler 1, kan de medewerker het resterende budget in pijler(s) 2 en/of 3 besteden. 

Pijler 2: meer duurzame verplaatsingswijze en huisvesting 

In deze tweede pijler kan de werknemer zijn/haar saldo, of een deel daarvan, gebruiken om duurzamere verplaatsingswijzen te financieren, zoals: 

De werknemer kan deze verschillende duurzame vervoermiddelen ook combineren

Binnen deze pijler is het onder bepaalde voorwaarden ook mogelijk om huisvestingskosten te financieren, en dit voor een woonplaats die binnen een straal van tien kilometer van de gebruikelijke werkplek is gelegen.  

Pijler 3: geld 

Als de werknemer zijn/haar budget voor de pijlers 1 en 2 niet volledig heeft gebruikt, dan wordt hem/haar het resterende deel eenmaal per jaar uitbetaald. Dit deel wordt echter verminderd met een bijzondere bijdrage van 38,07 procent, waarmee sociale rechten worden opgebouwd.  

Meer informatie vindt u op de website over het mobiliteitsbudget

Alle vragen met betrekking tot het mobiliteitsbudget of de informatie op de https://mobiliteitsbudget.be/nl site moeten naar het volgende e-mailadres worden gestuurd mobiliteitsbudget@werk.belgie.be