Wandelen

Changed
17/06/2024

Wandelen Belgen veel? 

Een derde van de Belgen wandelt minstens vijf keer per week. Wandelen is zo de tweede belangrijkste vervoerswijze voor de Belgen (na de auto), goed voor 14 procent van het modale aandeel (Bron: Monitor-enquête). In Brussel ligt dit percentage nog hoger, aangezien één op de drie verplaatsingen te voet wordt gedaan. Steeds meer burgers kiezen ervoor om hun korte verplaatsingen te voet te doen, en dat geldt des te meer in stedelijke gebieden.  

Een groot deel van de bevolking wordt elke dag als ‘voetganger’ beschouwd. De term voetganger omvat niet enkel mensen voor wie wandelen de favoriete vervoerswijze is. Wanneer u uit de auto, trein of bus stapt, of van uw fiets stapt, wordt u ook een voetganger. Rolstoelgebruikers worden ook als voetgangers beschouwd.  

Wat zijn de voordelen van wandelen? 

Zich te voet verplaatsen heeft veel voordelen in het dagelijkse leven. Hier zijn enkele voorbeelden. 

Fysieke voordelen 

Door uw verplaatsingen te voet te doen, haalt u gemakkelijker de dertig minuten lichaamsbeweging per dag, die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanbeveelt. Zo verbetert wandelen de lichamelijke gezondheid en helpt het stress te verminderen. 

Praktische voordelen 

Als u zich te voet verplaatst, hebt u altijd controle over de duur van uw traject. U loopt dan ook geen vertraging op door files of verstoringen op de lijnen van het openbaar vervoer. 

Milieuvoordelen  

Wandelen is de meest duurzame verplaatsingswijze, aangezien het zowel lokaal als mondiaal niet vervuilend is. Door u te voet te verplaatsen, vermijdt u de uitstoot van fijnstof dat bijdraagt tot de luchtverontreiniging en dat ernstige ziekten en vroegtijdige sterfte kan veroorzaken. U draagt ook bij tot de beperking van de hoeveelheid energie en natuurlijke hulpbronnen die worden gebruikt om voertuigen te vervaardigen en aan te drijven. 

Economische voordelen 

Op individueel niveau is wandelen de enige verplaatsingswijze die volledig gratis is. 

Op collectief niveau hebben verplaatsingen te voet ook voordelen. Hoe meer burgers zich te voet verplaatsen, hoe gezonder de bevolking. Dit gaat hand in hand met een daling van het ziekteverzuim op het werk, alsook met een daling van de uitgaven van de sociale zekerheid. Bovendien vergt wandelen veel minder dure infrastructuur dan andere vervoerswijzen.  

Wat zijn de aanbevelingen om zich veilig te voet te verplaatsen? 

Voor mij? 

Om u veilig te voet te verplaatsen: 

  • Houd rekening met andere voetgangers, in het bijzonder diegenen die zich moeilijk of trager verplaatsen (ouderen, ouders met jonge kinderen, personen met beperkte mobiliteit...). 
  • Stop voor het oversteken en kijk naar links en rechts om te zien of er geen voertuig aankomt. Vergeet niet in beide richtingen te kijken, ook in eenrichtingsstraten, omdat fietsers deze vaak in beide richtingen mogen gebruiken.  
  • Wacht tot het licht op groen springt voordat u oversteekt. 
  • Let op: de tram heeft altijd voorrang, ook als u op een zebrapad oversteekt. 
  • Wandel op wegen zonder trottoir aan de linkerkant van de weg.  
  • Draag lichtgekleurde kleding en reflecterende accessoires wanneer er weinig licht is. 
  • Let op met het gebruik van de telefoon. Als u een oproep moet beantwoorden of een bericht moet schrijven: stop even. 

Voor mijn kinderen? 

Voetgangersbarometer

De Voetgangersbarometer is de eerste opiniepeiling van de Belgische voetgangersgemeenschap. Ze werd uitgevoerd door drie verenigingen die wandelen promoten en voetgangers verdedigen (Tous à Pied, Voetgangersbeweging en Walk.brussels), met de steun van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

De voetgangersbarometer geeft informatie over het verplaatsingsgedrag, de behoeften en de verwachtingen van de voetgangersgemeenschap en geeft haar de zichtbaarheid die ze verdient, want we zijn allemaal voetgangers.

Tussen 24 april en 30 juni 2023 gaven de deelnemers hun mening over de beloopbaarheid van de openbare ruimte: het samenleven van verschillende gebruikers, de efficiëntie van het voetgangersnetwerk, de veiligheid en het comfort van verplaatsingen te voet, het belang dat de gemeente hecht aan verplaatsingen te voet, specifieke voorzieningen en diensten voor voetgangers en de vergroening van de gemeente.

De gemiddelde tevredenheidsscore voor het hele land is 10,4/20 (10,65/20 in Vlaanderen; 10/20 in Wallonië; 10,7/20 in Brussel). Voor meer informatie kunt u het eindrapport lezen.

Wat is de rol van de federale overheid en van de gewesten op het gebied van verplaatsingen te voet? 

In België zijn de bevoegdheden voor verplaatsingen te voet verdeeld tussen de federale staat en de gewesten.  

Rol van de federale overheid 

De federale staat is gedeeltelijk bevoegd voor de verkeersveiligheid en het verkeersreglement. Hierin zijn de specifieke rechten en plichten van voetgangers vastgelegd om hun meer veiligheid te bieden, aangezien zij als de zwakste weggebruikers worden beschouwd (voetgangers worden niet beschermd door carrosserie en zijn minder zichtbaar). 

Bovendien voert de federale staat studies uit en verstrekt zij statistieken over mobiliteit, met name die van voetgangers. Deze studies worden door de FOD Mobiliteit en Vervoer uitgevoerd. U vindt ze op de pagina Enquêtes over de mobiliteit van de Belgen van onze website. 

Rol van de gewesten 

De gewesten zijn ook gedeeltelijk bevoegd voor de verkeersveiligheid en het verkeersreglement. Hun bevoegdheid betreft de inrichting van de openbare ruimte en de vervoersplannen

Meer informatie over deze bevoegdheden is te vinden op de respectieve websites van de gewesten: 

Wandelverenigingen 

Er zijn veel verenigingen die wandelen in België of op internationaal niveau promoten. Hier is een niet-limitatieve lijst: 

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
Directie Mobiliteit
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : dirmobsec@mobilit.fgov.be 
Tel. : +32 (0)2 277 38 79