Multimodale reisinformatiediensten

Onder Mobility as a Service verstaat men multimodale mobiliteit op basis van het gebruik en het delen van diensten. Deze bijzondere mobiliteit berust op het inzamelen en samenvoegen van gegevens die via intelligente vervoerssystemen zijn verzameld. 

Het is onontbeerlijk dat verplaatsingsgegevens via een gemeenschappelijk kader beschikbaar worden gesteld om ze beter te kunnen benutten en betere communicatie tussen die gegevens mogelijk te maken. Dat alles om een geïntegreerde oplossing te bieden voor de eindgebruiker. 

De Europese Unie ondersteunt via haar richtlijn 2010/40/EU het ter beschikking stellen van multimodale reisinformatiediensten in de hele Unie. 

Met name vervoersautoriteiten, infrastructuurbeheerders, vervoersexploitanten en leveranciers van vervoersdiensten – zowel openbaar als privé – zijn verplicht de gegevens beschikbaar te stellen van hun diensten en hun netwerken die nodig zijn voor het informeren van de reiziger. 

Deze verplichting volgt uit de gedelegeerde verordening 2017/1926 met betrekking tot het aanbieden van multimodale reisinformatiediensten in de hele EU.  

Doel  

Bedoeling is de verplaatsingen van deur tot deur in de Europese Unie te vergemakkelijken en de (multi)modale verschuiving in de hand te werken. Door multimodale reisinformatiediensten beschikbaar te stellen, wil de Europese Unie immers de ontwikkeling van multimodale reisplanners stimuleren. Concreet gaat het om toepassingen voor het combineren van: 

  • transportmiddelen die op regelmatige basis rijden (trein, tram, bus);  
  • transportmiddelen op verzoek of waarbij mobiliteit gedeeld wordt (deelauto, carpooling, taxi, …); 
  • individueel vervoer (eigen fiets, eigen auto, te voet, ...).  

Het Nationaal Toegangspunt 

Het eerste instrument dat er onder impuls van de ITS-stuurgroep is gekomen om te voldoen aan de verplichtingen van richtlijn 2010/40/EU, is het Nationaal Toegangspunt (NAP).  Dat richt zich tot bedrijven die in hun toepassingen gegevens willen hergebruiken. Het gaat hoofdzakelijk om MaaS-aanbieders, maar ook om vervoersaanbieders die meer comfort willen bieden door oplossingen aan te reiken voor het voor- en natraject van hun dienst. 

In België neemt het Nationaal Toegangspunt de vorm aan van een internetportaal dat toegang geeft tot alle gegevens betreffende openbaar of particulier personenvervoer. 

Voor meer informatie over het NAP kunt u terecht op de webpagina transportdata.be.