Enquêtes en resultaten

Wat is het doel van de mobiliteitsenquêtes van de FOD Mobiliteit en Vervoer? 

De Directie Mobiliteit van het Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid (DGDMS) voert verschillende enquêtes uit en houdt heel wat statistieken bij. Die hebben betrekking op: 

  • het observeren en analyseren van de mobiliteit om een proactief mobiliteitsbeheer mogelijk te maken 
  • de driejaarlijkse federale diagnostiek woon-werkverkeer bij Belgische bedrijven en instellingen 
  • het verzamelen van gegevens door middel van enquêtes over de mobiliteit van de Belgen 

De FOD Mobiliteit en Vervoer werkt ook samen met het Federaal Planbureau om een databank aan te leggen met indicatoren over vervoer en mobiliteit in België. 

Al die enquêtes, statistieken en hun resultaten helpen het DGDMS om te speuren naar nieuwe mogelijkheden voor een duurzame mobiliteit. Zo kan de FOD werkgevers aanmoedigen om maatregelen te nemen die het gebruik van duurzame vervoermiddelen bevorderen. 

De verschillende enquêtes en statistieken van de FOD 

De volgende enquêtes en statistieken zijn ofwel enquêtes die door de FOD Mobiliteit en Vervoer worden uitgevoerd, ofwel een bundeling van statistieken afkomstig van verschillende Belgische entiteiten, waaronder de FOD Mobiliteit en Vervoer.