​​Smart Mobility Awards 2024​

Changed
19/06/2024

Intelligente mobiliteit: veelbelovend potentieel om de modale verschuiving te vergemakkelijken 

De belangrijkste uitdagingen op het gebied van vervoer omvatten onder meer het gebruik van actieve vervoerswijzen en openbaar/gemeenschappelijk vervoer bevorderen, files verminderen, de verkeersveiligheid verbeteren, bijdragen aan de sociaaleconomische activiteit door de rechten van werknemers te respecteren, en de negatieve impact van de sector op het milieu en het klimaat verminderen. Slimme of intelligente mobiliteit, ook wel “Smart Mobility” genoemd, kan een van de oplossingen voor deze grote uitdagingen vormen. Het potentieel ervan is immers veelbelovend aangezien dergelijke mobiliteit een efficiënter gebruik van vervoermiddelen mogelijk maakt en een modale verschuiving vergemakkelijkt, zowel voor passagiers als voor vracht.   

Wat is dat, smart mobility?  

Smart mobility of intelligente/slimme mobiliteit is ontstaan door de digitale sector en de transportsector aan elkaar te koppelen. Dat begrip intelligentie houdt verband met de ontwikkeling van intelligente vervoersystemen (ITS).  

Dit concept omvat producten, systemen, diensten of digitale oplossingen en maakt een efficiëntere mobiliteit van passagiers of goederen mogelijk op het gebied van veiligheid, tijd, budget en comfort. Het zorgt ook voor meer respect voor het milieu. De oplossingen vormen dus een intelligente manier om tot duurzame mobiliteit te komen.  

De FOD Mobiliteit en Vervoer positioneert zichzelf als een belangrijke speler op het gebied van Smart Mobility. Ze stuurt de invoering van het kader voor de ontwikkeling van intelligente vervoersystemen (ITS) en is actief in gebieden zoals MaaS (Mobility as a Service), autonome voertuigen en andere slimme transportoplossingen.  

Smart Mobility Awards: vernieuwende initiatieven belonen  

Vandaag de dag zijn er veel nieuwe oplossingen op het gebied van intelligente mobiliteit, en sommige daarvan zijn zeer veelbelovend. Daarom wil de FOD Mobiliteit en Vervoer deze initiatieven erkennen en ondersteunen door de “Smart Mobility Awards” uit te reiken. Deze Awards hebben als doel innovatieve oplossingen te belonen die, met behulp van digitale technologieën, de uitdagingen op het gebied van mobiliteit aangaan en het personen- en goederenvervoer veiliger, duurzamer en multimodaal maken.   

De Smart Mobility Awards zijn ingedeeld in 5 categorieën:  

  • Publieke/non-profit sector  
  • Privésector  
  • Beste samenwerking (publiek-publiek, publiek-privé of privé-privé)  
  • Academisch onderzoek  
  • Publieksprijs  

In de praktijk  

Kandidaten (bedrijven, organisaties en professionals) kunnen hun voorstel(len) indienen tot 15 juli 2024 om 23:59, enkel via smartmobilityawards@mobilit.fgov.be 

De kandidaturen moeten worden ingediend door ten minste één actieve deelnemer van het initiatief en moeten worden opgesteld in het Frans of Nederlands.  

In het document genaamd “Smart Mobility Awards 2024 – reglement" vindt u alle details met betrekking tot deze oproep tot kandidaturen (details van de categorieën, voorwaarden en deelnemingsprocedure, beoordeling van de kandidaturen, prijzen, enz.)  

Contact  

FOD Mobiliteit en Vervoer  
Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid  
Duurzame Mobiliteit  
Vooruitgangstraat 56  
1210 Brussel  

E-mail: smartmobilityawards@mobilit.fgov.be