Budget, Beheerscontrole en Logistiek

Changed
17/07/2024

De dagelijkse werking van de FOD Mobiliteit en Vervoer vergt verschillende middelen en diensten, waarvoor de FOD vaak beroep doet op externe leveranciers. Hiervoor ontvangt de FOD facturen.

De FOD streeft ernaar om zijn wettelijke verplichtingen inzake deze facturen, zoals de tijdige betaling, na te komen. Dit komt ten goede van de goede professionele relatie met de leveranciers en hierdoor wordt de liquiditeit en het financieel beheer van de leveranciers niet negatief beïnvloed. Zo worden eveneens eventuele verwijlinteresten en schadevergoedingen vermeden.

De FOD zal zoveel als mogelijk de voorziene betalingstermijn, bepaald in de wetgeving betreffende overheidsopdrachten en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, toepassen.

Intern werden procedures ontwikkeld om dit zo efficiënt, effectief en veilig mogelijk te laten verlopen. Dankzij deze procedures worden bijvoorbeeld, eventuele fouten en, in extreme gevallen, fraude tijdig gedetecteerd.

De betaalcijfers van de FOD worden door ons continu gemonitord en opgevolgd. Met het oog op een transparante communicatie met alle belanghebbenden van de FOD worden deze betaalcijfers hieronder maandelijks gepubliceerd.

Tips voor de leveranciers, die bijdragen tot een vlotte verwerking en snelle betaling van de factuur:

  • Respecteer onze algemene voorwaarden
  • Vermeld steeds het bestelbonnummer (nummer beginnend met ‘4500’) op de factuur
  • Stuur slechts een factuur nadat de prestaties geleverd werden
  • Voorzie een betaaltermijn van 30 dagen na ontvangst factuur
  • Stuur uw factuur altijd rechtstreeks naar:

FOD Mobiliteit en Vervoer
SD BB&L - Dienst Boekhouding
City Atrium, 4de verdieping / B
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

Percentage (%) facturen tijdig betaald door de FOD Mobiliteit en Vervoer:

 

Jan

Feb

Maa

Apr

Mei

Jun

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

2024 84,32 80,24 77,87 75,39 77,51 79,37            

2023

84,68 74,68 82,57 87,32 85,75 83,71 82,24 78,17 83,61 85,71 83,73 87,86

2022

93,85 75,70 85,56 82,76 84,40 86,21 82,55 82,12 83,58 83,85 83,55

84,24

2021

87,54

68,78

76,29

82,39

87,56

90,10

82,89

82,00

83,14

93,69

78,87

85,18

2020

81,51

82,69

79,41

85,95

86,45

83,37

86,45

82,32

82,58

87,00

76,96

92,35

2019

83,33

79,64

83,02

86,28

85,15

82,11

86,64

78,19

80,45

89,74

83,39

83,48

2018

84,55

57,17

78,74

83,37

76,51

78,46

83,77

82,80

77,78

78,61

75,71

85,90

2017

71,35

70,68

78,68

82,31

84,57

81,04

80,65

79,70

85,37

89,64

83,40

85,07

2016

81,82

68,13

72,60

80,26

83,69

86,45

83,66

76,76

80,35

83,69

84,87

86,35

Contact

Contact Fields