Cycling to work

Changed
08/02/2024

Cycling to work

Cycling to work: meer mensen met de fiets naar het werk

Vzw’s zijn, door hun sociale inbedding, goed geplaatst om de vinger aan de pols te houden bij brede groepen van de Belgische bevolking. Binnen de oproep “Cycling to work” krijgen zij de kans een project uit te werken waarmee ze Belgen helpen begeleiden en ze aanmoedigen om naar het werk te fietsen. Zo geven we een impuls aan onze samenleving om meer mensen op de fiets te helpen. Fietstraining in stadsverkeer, begeleiding bij de keuze van de juiste fiets, een app die combimogelijkheden zoals (deel)fiets en trein faciliteert, … Allerlei projecten die de gedragsverandering naar meer woon-werkverkeer met de fiets ondersteunen komen in aanmerking voor de projectsubsidie.

Praktisch

Kandidaten konden hun projectvoorstellen indienen tot 30 november 2023. Einde december besliste een onafhankelijke jury welke projecten geselecteerd werden. Het juryverslag wordt momenteel samen met de geselecteerde projecten onderworpen aan een administratieve controle. 

Ter informatie bevinden de documenten voor deze projectoproep zich onderaan deze pagina.

Contact 

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-Generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
Directie Duurzame Mobiliteit
Vooruitgangstraat  56  
1210 Brussel

E-mail : cyclingtowork@traject.be.