Shift your mobility

Changed
08/02/2024

Shift your mobility

Shift your mobility: verandering aanmoedigen

Met de projectoproep “Shift your mobility” ondersteunt de FOD Mobiliteit en Vervoer ondernemingen die meewerken aan de modal shift door de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten. Uit data van de Federale Diagnostiek van 2022 blijkt immers dat het potentieel enorm is. Want bijvoorbeeld meer dan de helft van de medewerkers die op minder dan 15km van het werk wonen nemen momenteel nog de helft de auto. Met bijkomende stimuli is het mogelijk meer werknemers te helpen om voor andere verplaatsingsmodi te kiezen.

Uiteenlopende projecten, bedoeld om een impact te genereren bij een breed of net heel specifiek publiek, komen in aanmerking voor ondersteuning: van het aanbieden en omkaderen van een testvloot van verschillende fietsen bij bedrijven, over een oplossing voor KMO’s om het mobiliteitsbudget eenvoudig in te zetten tot een digitale tool om carpoolen te faciliteren of fietstrajecten uit te wisselen. De subsidie is een duwtje in de rug voor innovatieve en impactvolle projecten. Het is de bedoeling dat projecten daarna zonder steun verder gaan.

Praktisch

Kandidaten konden hun projectvoorstellen indienen tot 30 november 2023. Einde december besliste een onafhankelijke jury welke projecten geselecteerd werden. Het juryverslag wordt momenteel samen met de geselecteerde projecten onderworpen aan een administratieve controle. 

Ter informatie bevinden de documenten voor deze projectoproep zich onderaan deze pagina.

Contact 

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-Generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
Directie Duurzame Mobiliteit
Vooruitgangstraat  56  
1210 Brussel

E-mail : shiftyourmobility@traject.be.