Verkeersveiligheid en verkeersreglement

Changed
29/04/2024
 • Verkeersveiligheid

  Het aantal fietsers blijft stijgen, maar helaas ook het aantal fietsongevallen. Na voetgangers zijn fietsers de meest kwetsbare weggebruikers. Daarom is het voor hun eigen veiligheid en die van anderen van vitaal belang dat fietsers de regels van het Verkeersreglement kennen en naleven; deze regels zijn in de eerste plaats bedoeld voor de veiligheid van iedereen die gebruik maakt van de openbare weg.

  Verkeersreglement

  In het Verkeersreglement vindt u alle informatie over waar u dient te rijden, wat de maximumsnelheid is, hoe u zich tegenover andere weggebruikers (vooral de meest kwetsbaren) dient te gedragen, wat de verplichte veiligheidsuitrusting is, ...

  Fietscategorieën

  In de onderstaande tabel staan een aantal regels en aanbevelingen met betrekking tot de verschillende fietscategorieën, de steps en overige voortbewegingstoestellen.

   

  fiets op spierkracht

  elektrische fiets

  gemotoriseerde fiets

  speedpedelec

  elektrische step,
  monowheel, enz.,

  vermogen

   /

  <= 250 W

  <= 1000 W

  <= 4000 W

  /

  maximumsnelheid van de trapondersteuning

   /

  <= 25 km/u

  <= 25 km/u

  <= 45 km/u

  <= 25 km/u

  minimumleeftijd

  nee

  nee

  16 jaar

  16 jaar

  16 jaar

  helmplicht

  nee
  (aanbevolen)

  nee
  (aanbevolen)

  nee
  (aanbevolen)

  helm voor speedpedelec of bromfiets

  nee
  (aanbevolen)

  verplichte uitrusting

  remmen, bel, reflectoren, lichten (‘s nachts en bij verminderde zichtbaarheid) en mogelijkheid tot zijdelingse signalisatie

  remmen, bel, reflectoren, lichten (‘s nachts en bij verminderde zichtbaarheid) en mogelijkheid tot zijdelingse signalisatie

  remmen, bel, reflectoren, lichten (‘s nachts en bij verminderde zichtbaarheid)

  claxon, achteruitkijkspiegel, remmen, reflectoren, lichten (‘s nachts en bij verminderde zichtbaarheid)

  remmen, bel, reflectoren en zijdelingse signalisatie

  rijbewijs

  nee

  nee

  nee

  rijbewijs AM (bromfiets) of auto (B)

  nee

  inschrijving en plaat

  nee

  nee

  nee

  ja

  nee

  toepasselijke verkeersregels

  fietsen

  fietsen

  fietsen

  fietsen behalve D10

  D 10 : voetgangers en fietsers

  fietsen

  verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bromfiets verplicht

  nee
   

  nee
   

  nee
   

  nee tenzij de speedpedelec autonoom meer dan 25 km/u kan rijden

  nee
   

  certificaat van overeenstemming (COC)

  nee

  nee

  ja

  ja

  nee

  homologatie (Europese verordening 168/2013)

  buiten het toepassingsgebied

  buiten het toepassingsgebied

  L1e-A

  L1e-B

  buiten het toepassingsgebied

  fietsvergoeding voor woon-werkverkeer mogelijk

  ja

  ja

  ja

  ja

  nee

   

   

  FAQ elektrische fietsen

  1. Hoe oud moet men zijn om een gemotoriseerd rijwiel te besturen? Is een rijbewijs vereist?

   16 jaar (geen rijbewijs vereist)

  2. Hoe oud moet men zijn om een speed pedelec te besturen? Is een rijbewijs vereist?

   16 jaar + een rijbewijs AM (bromfiets 45 km/u)

  3. Wat verstaat men onder « trapondersteuning »?

   Dit betekent dat de motor aandrijfkracht geeft wanneer de bestuurder trapt.

  4. Mijn gemotoriseerde rijwiel of mijn speed pedelec is uitgerust met een elektrische motor die trapondersteuning biedt, maar die ook werkt zonder gebruik te maken van de pedalen.

   • Als de motor een snelheid van meer dan 25 km/u kan bereiken zonder te trappen, is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor motorvoertuigen verplicht. De gedragsregels blijven onveranderd (wegcode, uitrusting, passagiers, rijbewijs, …).
   • Indien het rijwiel is uitgerust met een motor die enkel bij gebruik van de pedalen werkt, is de voornoemde verzekering niet verplicht, maar een familiale verzekering wordt sterk aanbevolen.
  5. Certificaat van overeenstemming

   • Het certificaat van overeenstemming (COC) is verplicht voor een gemotoriseerd rijwiel en voor een speed pedelec. Het COC waarborgt dat het voertuig met de Europese technische voorschriften overeenstemt. Dit certificaat bewijst de conformiteit en het type van het voertuig. Er wordt aangeraden dit document op een veilige plaats te bewaren. De bestuurder moet het document wel niet op zak hebben tijdens zijn verplaatsingen met zijn rijwiel.
   • Wanneer u een gemotoriseerd rijwiel of een speed pedelec koopt, vergeet niet het certificaat te eisen.
   • De overige documenten (rijbewijs, verzekeringsbewijs en kentekenbewijs, wanneer zij verplicht zijn) moeten daarentegen steeds in u bezit zijn wanneer u rondrijdt met uw gemotoriseerd rijwiel of speed pedelec.
  6. Helm

   • Een helm is verplicht voor de bestuurder en de passagier van een speed pedelec.
   • De fietshelm moet zijn goedgekeurd conform EN1078 met bijkomende voorwaarde dat de slapen en het achterhoofd beschermd moeten zijn. Indien aan deze norm is voldaan, wordt dat in de helm aangegeven (CE-markering).
  7. Plaats van het rijwiel met elektrische hulpmotor en van het gemotoriseerde rijwiel op de openbare weg

   De regels voor fietsers zijn van toepassing.

  8. Plaats van een speed pedelec op de openbare weg

   • De bestuurder van een speed pedelec moet in ‘t algemeen dezelfde regels als de bestuurder van een fiets in acht nemen.
   • Een specifiek verkeersbord met het symbool van een bromfiets en de letter P (speed pedelec) is van toepassing op bestuurders van speed pedelecs.
   • Voorbeelden: verplicht of verboden gebruik van het fietspad, toelating om in tegenrichting in een eenrichtingsstraat te rijden, toelating om voorbehouden wegen te gebruiken.
  9. Mijn voertuig heeft een vermogen van 500 W en kan maximaal 45 km/u bereiken. Is het een gemotoriseerd rijwiel of een speed pedelec?

    

   Elektrische rijwiel

   Gemotoriseerd rijwiel

   Speed pedelec

   Vermogen

   ≤ 250W

   ≤ 1000W

   ≤ 4000W

   Snelheidsbeperking naar bouw

   ≤ 25 km/u

   ≤ 25 km/u

   ≤ 45 km/u

   Om de categorie van het voertuig te bepalen, worden 2 criteria (snelheid en vermogen) in acht genomen. Hier gaat het om een speed pedelec want het voertuig kan sneller dan 25 km/u rijden alhoewel zijn vermogen 1000W niet overschrijdt.

  10. Wat is het verschil tussen een rijwiel met elektrische hulpmotor en een gemotoriseerd rijwiel?

   •  Het rijwiel met elektrische hulpmotor (≤ 250W en ≤ 25 km/h) beschikt enkel over een trapondersteuning en heeft geen COC (certificaat van overeenstemming).
   • Het gemotoriseerde rijwiel  (≤ 1000W en ≤ 25 km/h) beschikt altijd over een trapondersteuning maar kan ook (maar niet altijd) worden uitgerust met een motor die autonoom zonder gebruik van de pedalen kan werken. Het gemotoriseerde rijwiel moet over een COC beschikken.
  11. Kinderen te vervoeren

   Het is verboden, kinderen jonger dan 3 jaar te vervoeren op een speed pedelec. Om kinderen tussen 3 en 8 jaar te vervoeren, is het wel verplicht een geschikt beveiligingssysteem te installeren. Om kinderen te vervoeren op een fiets of op een gemotoriseerde fiets, moeten de voeten op steunen geplaatst worden.

  12. Personen in aanhangswagen

   Het is verboden personen te vervoeren in aanhangers die zijn bevestigd aan een speed pedelec. In een aanhangwagen aan een fiets is dit wel toegestaan. 

  13. Hoeveel wielen kan een rijwiel met elektrische hulpmotor, een gemotoriseerd rijwiel of een speed pedelec hebben?

   • Rijwielen met elektrische hulpmotor en gemotoriseerde rijwielen kunnen 2 of meer wielen hebben.
   • Speed pedelecs mogen slechts 2 wielen hebben.
 •  

  Voor specifieke vragen m.b.t. de wegcode en veiligheid, raadpleeg het DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid