De soorten fietsen en hun voordelen

Changed
29/04/2024

De fiets op spierkracht

Fiets op spierkracht, mechanische fiets, ... dit is de klassieke fiets die enkel op de spierkracht van de berijder vooruitgaat. Er zijn verschillende types fietsen, voor zowel recreatief als utilitair gebruik: stadsfiets, mountainbike, vouwfiets, koersfiets, reisfiets, ...

Voordelen van de fiets

Fietsen heeft veel voordelen.

Het lichamelijk en geestelijk welzijn verbeteren 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt aan om dertig minuten per dag te bewegen om gezond te blijven. Regelmatig fietsen helpt om dit doel te bereiken en om fysiek fitter te blijven. Tegelijkertijd worden de risico’s op hart- en vaatziekten, diabetes en obesitas verminderd. 

Fietsen bevordert ook het geestelijk welzijn door endorfine vrij te maken en het niveau van serotonine te verhogen. Deze moleculen beïnvloeden met name de gemoedstoestand, energie en vermoeidheid. Vias institute publiceerde een rapport over “De impact van fietsen op gezondheid, klimaat en economie in België”.

Tijd winnen 

De fiets wordt gezien als het snelste vervoermiddel om zich binnen een straal van twee tot vijf kilometer in de stad te verplaatsen. Door te fietsen wint u tijd omdat u geen parkeerplaats moet zoeken en niet in de file staat.  

Kosten besparen 

In vergelijking met de auto kunt u kosten besparen door te fietsen. De kosten voor aankoop, onderhoud en verzekering van fietsen zijn namelijk veel lager. Bepaalde fiscale voordelen kunnen ook worden toegekend als de fiets voor woon-werkverplaatsingen wordt gebruikt. 

De elektrische fiets

Gebruiken Belgen vaak elektrische fietsen?

De elektrische fiets is een groot succes in België. Samen met Nederland heeft ons land de hoogste verkoop van elektrische fietsen per duizend inwoners in de Europese Unie. Dankzij de actieve steun van zowel de federale als de regionale overheden hebben fietsen met trapondersteuning namelijk een spectaculaire ontwikkeling doorgemaakt. Zo werd ons land een van de Europese leiders op dit gebied. 

Belangrijkste bevindingen van onze enquête “Fietsgebruik in België” zijn:

 •  Het gebruik van de fiets, al dan niet elektrisch, neemt in alle gewesten toe;
 • De gebruiker van een elektrische fiets maakt meer fietsverplaatsingen, over langere gemiddelde afstanden los van de reden voor de verplaatsing, dan de gebruiker van een niet-elektrische fiets;
 • Voor elektrische fietsen is er geen verschil in het gebruik tussen mannen en vrouwen;
 • We zien een sterke stijging van het gebruik van elektrische fietsen in de leeftijdsgroep tot 36 jaar ten opzichte van 2019; 
 • Elektrisch fietsen wordt door hun gebruikers als een gezonde lichaamsactiviteit gezien;
 • Meer mensen overwegen in de komende twee jaar een aankoop van elektrische fiets dan van een niet-elektrische fiets.

Is de Belgische fietsinfrastructuur geschikt voor elektrische fietsen?

België beschikt over een kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur die voldoet aan de behoeften van elektrische fietsen dankzij: 

Wat zijn de voordelen van de elektrische fiets?

Wat lichaamsbeweging betreft, biedt de elektrische fiets dezelfde voordelen als de klassieke fiets. Volgens een Zwitserse studie waarnaar de Gracq verwijst (enkel beschikbaar in het Frans), verbeteren elektrische fietsen namelijk de cardiorespiratoire capaciteiten van de fietser, op een manier die vergelijkbaar is met fietsen zonder ondersteuning. Ze vergemakkelijken ook de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanbevolen doelstelling om dertig minuten per dag te bewegen.

Naast fysieke voordelen biedt de elektrische fiets nog andere voordelen:

 • Hij is gemakkelijk te gebruiken, in alle omstandigheden.
 • Hij is ideaal voor zowel oudere als jongere mensen.
 • Hij vermindert de moeilijkheden in verband met afstand, reliëf en wind.
 • Als alternatief voor de auto is hij minder duur en milieuvriendelijker. 
 • Hij is gemakkelijk om te stallen.
 • Hij zorgt ervoor dat u de spitsuren op het openbaar vervoer kunt vermijden.
 • Hij zorgt ervoor dat u een luchtje kunt scheppen.

Welke types elektrische fietsen zijn er?

Er zijn drie types fietsen met trapondersteuning:

 • elektrische fiets (≤ 250 W en ≤ 25 km/u)
 • gemotoriseerde fiets (≤ 1000 W en ≤ 25 km/u)
 • speedpedelec (≤ 4000 W, ≤ 45 km/u en verplichte inschrijving) (in het Verkeersreglement wordt de speedpedelec als een bromfiets beschouwd)

Zijn er premies voor gebruikers van elektrische fietsen?

Onder bepaalde voorwaarden kunt u premies voor de aankoop van een elektrische fiets krijgen. Als uw werkgever het toestaat, kunt u ook een bedrijfsfiets krijgen. Als u uw woon-werkverplaatsing per fiets aflegt, krijgt u ook een kilometervergoeding. Voor meer informatie kunt u terecht op onze pagina Fiscale voordelen en fietspremies

De cargofiets

Wat is een cargofiets? 

Cargofietsen zijn fietsen waarmee goederen of kinderen kunnen worden vervoerd, of grotere ladingen dan met een klassieke fiets.  

Er zijn over het algemeen drie types cargofietsen: 

 • (bak)fietsen met twee wielen;  
 • (bak)fietsen met drie wielen; 
 • longtails (fietsen met een verlengde bagagedrager). 

Deze fietsen kunnen met trapondersteuning worden uitgerust.

Wat zijn de voordelen van de cargofiets? 

De cargofiets heeft verschillende voordelen, waardoor het een moderne vervoerswijze is die steeds vaker wordt gebruikt. 

Duurzaamheid 

Het is een duurzaam vervoermiddel dat minder vervuilend is dan auto’s, bestelwagens of lichte vrachtwagens. 

Steden 

Cargofietsen helpen stadsfiles te verminderen. 

Familie 

Als u kiest voor cargofietsen die geschikt zijn voor het vervoer van kinderen, kunt u gezinsleven en fietsen verenigen. 

Bedrijven 

Cargofietsen geven bedrijven de kans om hun ecologisch beleid te volgen. Bovendien bieden ze een even doeltreffende levering van goederen als een motorvoertuig, tegen lagere kosten.  

Zijn er voordelen verbonden aan de aankoop van een cargofiets? 

Onder bepaalde voorwaarden kunt u premies voor de aankoop van een elektrische fiets krijgen. Dit geldt ook voor elektrische cargofietsen. Het gaat echter niet om een federale bevoegdheid. Voor meer informatie kunt u terecht op onze pagina Fiscale voordelen en fietspremies.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
Directie Mobiliteit
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : dirmobsec@mobilit.fgov.be 
Tel. : +32 (0)2 277 38 79