Seval, ingenieur-analist investeringen

Changed
26/10/2023

Seval, ingenieur-analist investeringenHoe ben je bij de FOD Mobiliteit en Vervoer terechtgekomen?

Na verschillende functies in uiteenlopende sectoren te hebben vervuld, was ik op zoek naar een nieuwe professionele uitdaging waarin ik mijn ervaring kon valoriseren en waarbij ik voor een organisatie kon werken die ten dienste staat van de gemeenschap. Mijn oog viel toen op een jobaanbieding bij Selor voor de aanwerving van meerdere ingenieurs in deze FOD. Met een opleiding als industrieel ingenieur mechanica voldeed ik aan de criteria om me kandidaat te stellen en ik heb de sprong gewaagd. Bovendien sprak het vooruitzicht om te kunnen meewerken aan de ontwikkeling van het spoorvervoer, wat een duurzame en gezellige vervoerswijze is, me sterk aan.

Wat zijn jouw opdrachten?

Ik werk sinds 2018 als attaché ingenieur-analist investeringen bij het DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid in de directie Contracten Openbare Dienst Spoor. Samen met de 5 andere collega’s van de dienst sta ik in voor het toezicht op de spoorweginvesteringen. Ik hou met meer in het bijzonder bezig met de dossiers in verband met het rollend materieel van de NMBS (aankoop, moderniseringen en revisies van treinen, enz.). Ons werk bestaat erin toezicht te houden op de projecten van de NMBS en Infrabel met een kritische lezing van de informatie die we via rapporteringen ontvangen. We controleren ook de uitvoering van de projecten met bezoeken ter plaatse, controles van de uitgaven en vergaderingen met de projectleiders. Vervolgens stellen we een trimestrieel verslag op van dit toezicht dat de directie aan de beleidsoverheid bezorgt. Voorts sta ik ook in voor de coördinatie van de analyse van de investeringsbudgetten van beide overheidsbedrijven.

Wat spreekt je zo aan in jouw job?

Met deze job heb ik het gevoel bij te dragen aan de goede uitvoering van projecten die nuttig zijn in het dagelijkse leven van de burgers. Dankzij mijn job kan ik kan uiteenlopende en transversale competenties en een meer gerichte expertise ontwikkelen met afwisseling tussen het technische aspect en het meer administratieve aspect in het beheer van de dossiers die me zijn toevertrouwd.

Ik geniet een zekere autonomie en onafhankelijkheid bij de indeling van mijn werktijd terwijl ik toch de deadlines naleef, wat een groot voordeel is voor de work-lifebalance. Wat ik vooral waardeer is de goede samenwerking en communicatie in ons team. De kennisdeling tussen collega’s en met de hiërarchie verloopt op een natuurlijke wijze en die laatste let er ook op ons regelmatig feedback te geven.

Klopt het dat de privésector voor ingenieurs aantrekkelijker is dan de overheidssector?

De privésector blijft erg aantrekkelijk voor ingenieurs, maar ook de overheidssector biedt tal van troeven. Naast de belangrijkste voordelen zoals de werkzekerheid, de flexibele arbeidsvoorwaarden en -vormen biedt de overheid aan diegenen die willen doorgroeien perspectieven op het vlak van mobiliteit en bevordering met de mogelijkheid om tal van opleidingen te volgen. Vanuit pecuniair oogpunt zijn de lonen ook vrij aantrekkelijk omdat bij de FOD ingenieurs rechtstreeks in het niveau A2 worden aangeworven.

En tot slot, net zoals dit het geval is in andere beroepen, stellen we vast dat de verwachtingen ten aanzien van de arbeidswereld zijn geëvolueerd, vooral dan de voorbije jaren na de covidcrisis. Naast de verloning en hun interesse voor technische materies, denk ik dat de (jonge of minder jonge) ingenieurs ook meer belang hechten aan zinvol werk. En de overheid als werkgever sluit naadloos op deze verwachting aan, want je krijgt hier de kans om je in te zetten voor het algemeen belang, om de burgers te dienen en elke dag weer het verschil te maken.