Valentine, stagiaire bij de Vertaaldienst

Changed
11/10/2023

Valentine, Stagiaire bij de VertaaldienstMijn naam is Valentine Gronsfeld en ter afronding van mijn Master Vertalen aan de Universiteit van Luik moest ik een stage doen. Ik heb me kandidaat gesteld bij de FOD Mobiliteit en Vervoer omdat ik graag de werking van een overheidsdienst wou ontdekken en omdat ik wist dat de bevoegdheidsgebieden van de FOD vrij gevarieerd zijn. Gedurende drie maanden liep ik stage bij de Vertaaldienst. Mijn takenpakket bestond zowel uit eigen vertaalwerk als de revisie van sommige vertalingen die mijn collega’s hadden gemaakt. De te vertalen teksten gingen zowel over de interne werking van de FOD als de relatie tussen de burger en de overheidsdienst.

Onderlinge hulp en collegialiteit

Wat me tijdens mijn stage het meeste opviel, was de onderlinge hulp en de collegialiteit die de medewerkers verbindt. Wanneer iemand op een vertaalprobleem stuit of een vraag heeft, staan de anderen steeds klaar om te helpen. Zo heerst er binnen de Vertaaldienst een goede onderlinge verstandhouding: tegenvallers of bekommernissen tasten het positivisme binnen het team op geen enkel moment aan. De teamvergaderingen en de overlegmomenten behoren trouwens tot mijn beste herinneringen.

Steeds nieuwe uitdagingen

De opdrachten zijn uiteraard niet altijd gemakkelijk, maar ik vind dat erg motiverend, er zijn steeds nieuwe uitdagingen en er valt telkens weer wat nieuws te leren. Mijn stage heb ik als bijzonder verrijkend en leerzaam ervaren. Ik maakte er kennis met dingen die je op de universiteitsbanken niet leert: met deze stage rondde ik mijn opleiding als vertaalster af en zette ik mijn eerste stappen in de beroepswereld. Deze stagetijd heeft me veel bijgebracht zowel op beroepsvlak als op persoonlijk vlak. Een stage bij de FOD Mobiliteit en Vervoer kan ik dan ook zonder aarzelen warm aanbevelen.