Karim, Coordinator Economic Policy Team

Changed
11/10/2023

Hoe ben je bij de FOD Mobiliteit aan de slag gegaan?

Karim, Coordinateur Economic Policy TeamNa m’n studies Toegepaste Economische Wetenschappen heb ik drie jaar in de privé gewerkt bij een financiële auditor. Toen ben ik op zoek gegaan naar een job die meer bij m’n interesses - zoals de luchtvaart – aansloot. Daarom ben ik bij het DG Luchtvaart begonnen bij de erkenningen van de grondafhandelaars actief op Brussels Airport. Ik deed er de doorlichting van het financiële luik. Na drie jaar ben ik doorgegroeid en zijn mijn taken meegegroeid waardoor nu ook exploitatielicenties van Belgische luchtvaartmaatschappijen tot mijn takenpakket behoort. Daar kan ik helemaal mijn ding doen. Het is een uitgebreid domein met veel aspecten en dus variatie.

Klopt het cliché dat het er bij de overheid allemaal wat stroever aan toe gaat dan in de privé?

Neen, absoluut niet. Bij de overheid is factureerbaarheid aan de klant niet de belangrijkste factor, maar we gaan evengoed op zoek naar de beste manier om onze doelstellingen te bereiken. Ik heb veel vrijheid om een plan van aanpak op te stellen en initiatieven te nemen. Er zijn op dat vlak geen starre of nodeloze procedures en van micromanagement is al helemaal geen sprake.

De uitgebreide bevoegdheden van de FOD Mobiliteit zorgen ervoor dat je met alle aspecten van de luchtvaartsector in contact komt. Ons perspectief is de regelgeving, maar dat is allerminst saai en bovendien kunnen we input leveren om de reglementering beter te maken en up to date te houden.

Wie werkt voor de overheid geniet van een werkorganisatie die een gezonde balans met het privéleven mogelijk maakt. Denk maar aan telewerk, glijdende uren en voldoende vakantiedagen.

En wat met je professionele ontwikkeling en je carrière?

Ik kan zelf aangeven welke opleidingen nuttig zijn voor mij en dus ook voor het DG Luchtvaart. Dat kan intern of extern zijn en in binnen- of buitenland. Zo nam ik al verschillende malen deel aan opleidingen bij IATA.

Binnen het DG Luchtvaart kan je “horizontaal” van departement veranderen naargelang je interesse of als je behoefte hebt aan een nieuwe ervaring. Operations, inspectie, drones, het technische departement…aan keuze geen gebrek.

De FOD Mobiliteit ondersteunt ook actief medewerkers die aangeven een stap te willen zetten en daar de nodige prestaties tegenover zetten. Ambitie is welkom. En voor wie van de publieke sector terug naar de privé wil: de ervaring die je opdoet bij de het DG Luchtvaart is meer dan goud waard.