Loïc, stagiair communicatie

Changed
25/07/2023

Loïc, stagiair communicatie

Mijn naam is Loïc en ik zit momenteel in het tweede jaar van de master in Publieke Relaties aan het Institut des Hautes Études des Communications Sociales (IHECS). Ik kreeg de kans om mijn afstudeerstage van 3,5 maanden bij de dienst Communicatie van de FOD Mobiliteit te doen. Dankzij die ervaring heb ik niet alleen de wereld van de overheid leren kennen, maar heb ik tegelijkertijd ook bijgeleerd over mobiliteit, een domein dat mij altijd heeft geïnteresseerd.  

Een stage vol ervaringen dankzij uiteenlopende opdrachten  

Tijdens deze stage kreeg ik de mogelijkheid om mee te werken aan meerdere projecten zoals employer branding en de uitwerking van een planning voor de oprichting van een netwerk van ambassadeurs binnen de FOD Mobiliteit. Het belangrijkste project was toch wel de productie van video’s waarin de voorbereidingen van onze collega’s in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in 2024 worden getoond. 

Ik waardeer vooral het feit dat ik met verschillende aspecten van communicatie in aanraking ben gekomen; de opdrachten die ik dagelijks toegewezen kreeg, waren zeer uiteenlopend: posts op sociale media, deelname aan evenementen, uitwerking van de resultaten van enquêtes, enz. 

Een cultuur van wederzijdse hulp en samenwerking 

Ik had het geluk dat ik terechtkwam in een team waarin ik meteen goed was geïntegreerd. Tijdens mijn hele stage heb ik nauw samengewerkt met mijn collega’s die altijd bereid waren om me te helpen en me advies te geven zodat ik vooruitgang kon boeken. De geweldige sfeer binnen het team was een grote motivatie voor mij om fysiek naar het werk te komen.  

Vooral de wekelijkse teamvergaderingen stelde ik op prijs omdat we dan de balans van de voortgang van de projecten konden opmaken en elkaars standpunten konden bespreken.  

Een waaier aan opleidingen  

Graag wil ik ook benadrukken dat de FOD Mobiliteit veel belang hecht aan opleidingen en de ontwikkeling van vaardigheden. Zelfs als stagiair kreeg ik de kans om deel te nemen aan webinars, opleidingen en informatiesessies die soms plaatsvonden in andere FOD’s.  

Kortom, mijn stage bij het communicatieteam van de FOD Mobiliteit was een uiterst positieve en leerrijke ervaring. Deze stageplek is een echter aanrader voor alle studenten die de professionele wereld willen ontdekken en meer bepaald die van de overheid. De goede werksfeer en de steun van mijn collega’s hebben er in hoge mate toe bijgedragen dat deze ervaring verrijkend en constructief was, en dit zowel op persoonlijk vlak als voor mijn opleiding in publieke relaties.