Maarten, diensthoofd Centrale Juridische Dienst

Changed
25/07/2023

Maarten, Diensthoofd Centrale Juridische DienstWat doe je precies bij de FOD Mobiliteit? 

Als hoofd van de Centrale Juridische Dienst stuur ik een team aan van juristen en administratieve medewerkers. Als manager ben ik daarbij eindverantwoordelijke voor de zuiver juridische opdrachten, maar evengoed voor de administratieve en budgettaire aspecten. Een ander heel belangrijk deel van mijn job is om medewerkers alle kansen en ondersteuning te geven om te groeien, autonoom te worden en verantwoordelijkheid op te nemen. 

Ben je doorgegroeid naar je huidige functie of ben je gegroeid in je functie?  

Beide. Ik ben begonnen als jurist bij de toenmalige Dienst Voertuigen. Ik was toen vooral bezig met de opvolging en redactie van technische voertuigreglementering, ik verleende er ook advies over. Daarna heb ik gewerkt als projectmanager en verbreedde mijn spectrum zich naar andere reglementering, maar ook naar de ICT-aspecten die bij het project kwamen kijken. Een heel verrijkende ervaring.  

Een zestal jaar geleden maakte ik dan de overstap naar de Centrale Juridische Dienst waar ik initieel vooral bezig was met de behandeling van de geschillen waarin de FOD is betrokken (voor de Raad van State, de burgerlijke hoven en rechtbanken, het Grondwettelijk Hof, het EU Hof van Justitie), en ik meer algemeen juridisch advies verleende. Binnen deze functie kreeg ik alsmaar meer verantwoordelijkheid en dat heeft uiteindelijk geleid tot mijn huidige functie. 

Waarom doe je graag wat je doet? 

Bij de FOD Mobiliteit en Vervoer krijg je als jurist niet alleen met heel uiteenlopende dossiers te maken, maar ook met de diverse aspecten van een bepaald dossier. Het gaat niet alleen om het strikt juridische. Je bent op de hoogte van wat reilt en zeilt binnen de sector en kunt te allen tijde je standpunt delen; op die manier ben je echt betrokken. De werkomstandigheden - landschapsbureaus, de meest courante en recente ICT-tools, enz. - stimuleren dat ook, net zoals de vele contacten die je zowel intern als met externen hebt.   

Op die manier werken zorgt voor een goede, collegiale sfeer waarbij er voldoende aandacht is voor ieders welzijn.    

Waarom kies je ervoor om bij federale overheid aan de slag te gaan? 

Ik vind het boeiend om te werken in een moderne overheidsomgeving die mee verantwoordelijk is voor één van de grote uitdagingen van het moment, en dat zijn de uitdagingen op het vlak van mobiliteit en vervoer echt wel. De urgentie van de klimaatcrisis, maar evenzeer het belang van verkeersveiligheid en de voortdurende noodzaak om bestaande en nieuwe vervoersmodi te reguleren, maken onze FOD almaar relevanter. 

Het geeft dan ook veel voldoening als een dossier waaraan je je steentje hebt bijgedragen, gerealiseerd wordt, en maatschappelijk relevant is.   

Daarnaast is een federale overheidsdienst per definitie een huis met veel kamers. De mogelijkheden die dat biedt om je te ontwikkelen en je eigen pad te vinden, spreken enorm aan.  

Hoe zit het met de doorgroeimogelijkheden voor juristen bij de FOD? 

Zoals ik net zei, is een federale overheidsdienst een grote instelling, met zowel mogelijkheden om je te verdiepen als domeinexpert, als kansen om een mooie carrière uit te bouwen. Het is in de eerste plaats dus uiteraard mogelijk om je doorheen de jaren te verdiepen in een specifieke materie en daarin een échte expert te worden, een aanspreekpunt. Daarnaast zijn er voldoende mogelijkheden om ook in de hoogte door te groeien en meer verantwoordelijkheid op te nemen, doelstellingen te bepalen, een team aan te sturen, enz.