Soorten voertuigen

Changed
06/01/2023

Motorvoertuigen

  • BREXIT : Toepassing van verordening (EU) 2019/26 betreffende de typegoedkeuring in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie.

Landbouw voertuigen

  • BREXIT : Toepassing van verordening (EU) 2019/26 betreffende de typegoedkeuring in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie
  • Nota betreffende de toepassing in België van de Verordening (EU) nr. 167/2013 inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen

Twee- of driewielige voertuigen en vierwielers

  • BREXIT : Toepassing van verordening (EU) 2019/26 betreffende de typegoedkeuring in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie
  •  Nota betreffende de toepassing van Verordening (UE) nr. 168/2013 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers