Toegankelijkheidsverklaring

Changed
05/12/2022

De  FOD Mobiliteit verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://mobilit.belgium.be/.

Niveau van naleving

Deze website is niet toegankelijk. Je vindt hieronder de oorzaken voor de vermelde ontoegankelijkheden en vrijstellingen.

Voorbereiding toegankelijkheidsverklaring

Gezien de recente lancering van de website, zal binnenkort een externe audit op de toegankelijkheid uitgevoerd. Deze audit zal bestaan uit een vereenvoudigde analyse.

Ontoegankelijke inhoud

De vereenvoudigde audit zal bepalen of bepaalde inhoud ontoegankelijk is. Volledige naleving kan echter alleen worden gewaarborgd door een grondige controle.

Contactgegevens

Als je vragen of overwegingen hebt over de toegankelijkheid van onze site, kan je contact opnemen met de:

FOD Mobiliteit en Vervoer
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
+32 (0)2 277 31 11
info@mobilit.fgov.be

Als er een probleem blijft, kan je onze klachtenprocedure volgen. Ben je het daarna niet eens met het antwoord van onze klachtendienst, dan kan je contact opnemen met de federale ombudsman:

Leuvensestraat 48 bus 6
1000 Brussel contact@mediateurfederal.be
Website van de federale ombudsman

Verbeteringsplan

Een externe audit op de toegankelijkheid wordt binnenkort uitgevoerd. Deze audit zal bestaan uit een vereenvoudigde analyse. Nadien wordt een volledige audit uitgevoerd begin 2023.

Deze verklaring is op 5 december 2022 opgesteld.