Milieu

Luchtvaartsector en milieu

 

In dit verband is de belangrijkste taak van de overheid te zorgen voor een duurzaam evenwicht tussen economische, sociale en milieuaspecten. De overheid houdt ook rekening met alle actoren die met de luchtvaartsector worden geconfronteerd, waaronder reizigers en omwonenden, die bepaalde ongemakken in verband met de groei van de luchtvaartsector ondervinden. 

De luchtvaart veroorzaakt verschillende soorten hinder

Daarom is het milieuaspect van de luchtvaartsector sinds meerdere jaren in de internationale en Europese beleidslijnen geïntegreerd. 

Het internationale niveau

Op internationaal niveau heeft de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) normen, beleidslijnen en koersen uitgewerkt voor de toepassing van geïntegreerde maatregelen om de geluidshinder en de emissies van motoren van luchtvaartuigen te verminderen.  

De prioriteiten van de ICAO op het gebied van milieubescherming zijn de volgende: 

  • technologische en luchtvaartinnovaties; 
  • optimalisering van vluchtprocedures om het brandstofverbruik te verminderen; 
  • toename van de productie en het gebruik van duurzamere vliegtuigbrandstoffen en schone energie; 
  • de uitrol van het Carbon Offset and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA). 

Het Europese niveau 

Op Europees niveau heeft de EU een aantal maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de luchtvaartsector zich op duurzame wijze ontwikkelt, teneinde zijn ecologische voetafdruk te verkleinen en bij te dragen aan de strijd tegen de klimaatverandering.  

In de Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit die wordt uitgerold in toepassing van de Europese Green Deal worden talrijke initiatieven vermeld. Deze omvatten met name de samenwerking met de ICAO, de steun voor onderzoek en ontwikkeling, de herziening van het gemeenschappelijk Europees luchtruim, een betere koolstofprijsstelling, of nog, de ontwikkeling van duurzame vliegtuigbrandstoffen. 

Het “European Aviation Environmental Report” gepubliceerd door het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA), schetst bovendien de milieuprestaties van de luchtvaartsector in de Europese Unie.