DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

Changed
29/09/2022

A. Klachtenbeheer passagiersrechten 

Naam van de verwerking: Klachtenbeheer verwerken i.v.m. passagiersrechten van de spoorreiziger.

Finaliteit en Omschrijving van de verwerking: Onderzoeken of klachten i.v.m. de passagiersrechten van spoorreizigers al dan niet ontvankelijk zijn. Ontvankelijk verklaarde klachten doorgeven aan de spoorwegondernemingen.

Rechtmatigheid van de verwerking: Wettelijke verplichting, toestemming.

Welke persoonsgegevens: Persoonlijke identificatiegegevens; elektronische identificatiegegevens; persoonlijke bijzonderheden; gegevens die ons via de vraag/klacht gegeven worden door de betrokkenen of zijn/haar gemachtigden.

Hoe hebben we deze gegevens verkregen: Van de betrokkene.

Hoe lang: 30 jaar na het beëindigen van de (rechts)handeling die de verwerking van de persoonsgegevens noodzaakte, tenzij bijzondere regelgeving een andere termijn voorschrijft.

Met wie worden deze gegevens gedeeld: Andere overheidsdiensten, private actoren (commerciële bedrijven in de spoorwegsector). 

B. Mobiliteitsstudie woon-werkverkeer 

Naam van de verwerking: Verwerking van persoonsgegevens in het kader van statistisch onderzoek rond woon-werkverkeer in België.

Finaliteit en Omschrijving van de verwerking: Statistisch onderzoek.

Rechtmatigheid van de verwerking: Wettelijke grondslag.

Welke persoonsgegevens: Persoonlijke identificatiegegevens; elektronische identificatiegegevens; overige gegevens.

Hoe hebben we deze gegevens verkregen: Via een 3-jaarlijkse enquête bij alle bedrijven die meer dan 100 personen in dienst hebben.

Hoe lang: 6 jaar.

Met wie worden deze gegevens gedeeld: Niet van toepassing. Enkel geanonimiseerde statistische gegevens van de studie worden gecommuniceerd. Persoonsgegevens worden met niemand gedeeld.

C. Duurzame ontwikkeling 

Communicatie – evenementen

Naam van de verwerking: Informeren van de burger over duurzame ontwikkeling. 

Finaliteit en Omschrijving van de verwerking: Versturen van nieuwsbrieven en informatieve e-mails en organiseren van evenementen.

Rechtmatigheid van de verwerking: Toestemming.

Welke persoonsgegevens: Persoonlijke identificatiegegevens; elektronische identificatiegegevens; overige gegevens.

Hoe hebben we deze gegevens verkregen: Van de betrokkenen.

Hoe lang:

  • Nieuwsbrieven en informatieve e-mails: totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt;
  • Organisatie van evenementen1 jaar na een event; als het event deel uitmaakt van een groter project: 1 jaar na afloop van het project.

Met wie worden deze gegevens gedeeld: Gegevens worden niet gedeeld met anderen.