DG Wegverkeer en verkeersveiligheid

Changed
21/03/2023

De bevoegdheid voor het beleidsdomein wegverkeer en verkeersveiligheid is verdeeld over de verschillende beleidsniveaus in België. De FOD Mobiliteit en Vervoer staat in voor:

  • de goede werking van de professionele sector van het wegvervoer,
  • de inschrijving van voertuigen en
  • de verbetering van de verkeersveiligheid.

Vanaf het ontwerp van een wagen tot de ontwikkeling van nieuwe technologieën, zoals bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s, werken onze medewerkers dagelijks aan een veilig en concurrentieel wegvervoer zonder daarbij gezondheid en milieu uit het oog te verliezen.

Als weggebruiker komt u elke dag in contact met een van onze bevoegdheden: het verkeersreglement. Ook de kennis en vaardigheden noodzakelijk voor het behalen van uw rijbewijs worden door onze FOD bepaald.

Met uw rijbewijs op zak, koopt u misschien een wagen. Uw voertuig en bijhorende onderdelen zoals een aanhangwagen of tuningmateriaal moeten aan veiligheidsnormen voldoen. Deze normen worden internationaal vastgelegd en door onze medewerkers in Belgische wetgeving omgezet.

WebDIV is de online toepassing voor het inschrijven van uw voertuig. Via uw verzekeringsagent kan u uw kentekenplaat binnen 2 dagen ontvangen. De inschrijving maakt het mogelijk om de eigenaar van elk voertuig te identificeren maar ook om na te gaan of u over de vereiste verzekering beschikt.

Op de weg controleren wij, in nauwe samenwerking met de politie, de naleving van verkeersreglementeringen. Onze controleurs gaan na of de vrachtwagen- en autocarbestuurders bijvoorbeeld de rij- en rusttijden naleven.

Bovenop deze activiteiten zorgen onze collega’s voor de coördinatie en de vertegenwoordiging van de federale belangen bij de verschillende beleidsniveaus: Gewesten, Europese Unie, Verenigde Naties, ...