Strategisch plan

Changed
30/11/2023

Het strategisch plan 2021-2024 bevat de verbintenissen voor de periode van 1 januari 2021 tot het einde van de lopende legislatuur tussen de FOD Mobiliteit en Vervoer, vertegenwoordigd door de Voorzitster van het Directiecomité, mevrouw Emmanuelle Vandamme, en de federale regering, vertegenwoordigd door de heer George Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit.

Ontdek de strategische ambities van onze FOD en hoe we deze realiseren op deze miniwebsite.