Directiecomité

Changed
01/12/2022

Het directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer:

De Voorzitster: Emmanuelle Vandamme

Directeur-generaal van het DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid: Martine Indot

Directeur-generaal van het DG Luchtvaart: Koen Milis

Directeur-generaal van het DG Scheepvaart: Peter Claeyssens

Directeur-generaal van het DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid: Valérie Verzele

Directeur van de SD Personeel en Organisatie: Lars Vandekerckhove

Directeur van de SD ICT: Jorgen Colsoul

Directeur van de SD Budget, Beheerscontrole en Logistiek: Benoît Defroyennes