De nationale kentekenplaat

Changed
15/03/2023

Gebruiksvoorwaarden

 Deze plaat is bestemd voor elke natuurlijke of rechtspersoon in België en is verbonden aan een welbepaald voertuig om op het Belgische grondgebied gedurende een periode van 20 opeenvolgende kalenderdagen de onderstaande formaliteiten te vervullen:

 • de levering van dit voertuig;
 • het voorrijden van het voertuig met het oog op het verkrijgen van een individuele goedkeuring;
 • het voorrijden van het voertuig bij een instelling belast met de technische keuring van de in het verkeer gebrachte voertuigen;
 • de verplaatsing van het voertuig met het oog op een herstelling (een garagist met een dergelijke plaat mag het op een defect voertuig aanbrengen om het voor herstelling naar zijn garage te brengen en het na herstelling eventueel bij de klant af te leveren);
 • de demonstratie van dit goedgekeurde voertuig;
 • het testen van een voertuig dat al meer dan dertig jaar in het verkeer is gebracht, door een expert in het kader van een expertise van dit voertuig.

Er bestaan vier soorten:

 • Plaat voor een auto;
 • Plaat voor een motorfiets;
 • Plaat voor een bromfiets;
 • Plaat voor een aanhangwagen.

Uitzicht

De nationale plaat heeft een mosgroene kleur op een retroreflecterende witte achtergrond. Ze is als volgt opgebouwd:

 • Een groep van twee letters “UA” gevolgd door het lopende jaartal waarin de plaat geldig is.
 • De plaat is voorzien van twee groene zelfklevende vignetten. Drie letters geven de maand weer (bv. JAN) en twee cijfers geven de dag weer (bv. 22). De zelfklevende vignetten geven samen met het jaartal vermeld op de kentekenplaat de uiterste geldigheidsdatum van de nationale kentekenplaat weer.

Geldigheid

 • De nationale plaat heeft een beperkte geldigheidsduur van 20 opeenvolgende kalenderdagen.
 • De nationale plaat wordt ambtshalve geschrapt bij het beëindigen van de geldigheidsduur. Deze kentekenplaat dient niet te worden geschrapt. 
  Opgelet : Deze kentekenplaat moet dus niet worden aangeboden bij Bpost voor schrapping !
 • De nationale plaat is niet verlengbaar. Deze “nationale” plaat kan slechts éénmalig aan dezelfde titularis per jaar en per voertuig worden toegekend.
  Geen enkel duplicaat van deze kentekenplaat of van het inschrijvingsbewijs kan worden afgeleverd. 
 • Deze kentekenplaat kan enkel worden gebruikt om mee te rijden op Belgisch grondgebied.

Prijs ?

De prijs voor de afgifte van de nationale kentekenplaat en het kentekenbewijs bedraagt 75 €. De reproductie (plaat vooraan) wordt eveneens afgegeven in hetzelfde pakket als de officiële plaat achteraan en is in de vergoeding inbegrepen.

Deze som moet rechtstreeks aan bpost worden betaald.

Hoe de aanvraag invullen?

U kan een aanvraag indienen van 1 januari tot 31 december. Volg daarvoor onderstaande stappen:

 1. Vul het aanvraagformulier tot inschrijving in.
 2. Vraag uw verzekeraar een verzekeringsvignet te kleven op het aanvraagformulier.
 3. Stuur het aanvraagformulier en het verzekeringsvignet op naar:

  DIV
  City Atrium
  Vooruitgangstraat 56
  1210 Brussel

Opgelet! Indien het gaat om een ingevoerd voertuig, moet het voertuig vooraf aangegeven worden bij de Douane. Voeg in dat geval een kopie van het oude volledige buitenlandse kentekenbewijs toe aan de aanvraag tot inschrijving.

Kentekenbewijs

Het kentekenbewijs van de nationale plaat ziet er hetzelfde uit als een normaal kentekenbewijs. Het bevat echter minder gegevens. Het kentekenbewijs bevat geen gegevens op de keerzijde en bestaat slechts uit één deel zonder bijlagen.

Er werd één bijzondere vermelding toegevoegd: “"Dit bewijs heeft betrekking op een tijdelijke inschrijving van korte duur. Bijgevolg kan het niet worden gebruikt om een gewone inschrijving uit te voeren.  Een voertuig met dit bewijs mag enkel op Belgisch grondgebied rijden.”