Onderhoudslicenties luchtvaartuigen volgens EASA-reglementering

Voor de luchtwaardigheid van luchtvaartuigen is goed en veilig onderhoud erg belangrijk. Onderhoudstechnici moeten voldoen aan de Europese wetgeving EASA- Bijlage III (Part 66) van Verordening (EU) nr. 1321/2014 van de Commissie van 26 november 2014 betreffende de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen en luchtvaartproducten, -onderdelen en -uitrustingsstukken, en betreffende de goedkeuring van bij voornoemde taken betrokken organisaties en personen.

Aan de hand van deze verordening heeft EASA ‘Easy access rules’ uitgevaardigd. Die zijn toegankelijker dan de eigenlijke verordening, met opgave van richtlijnen en aanvaardbare werkwijzen en bevatten bovendien de lijst met toestellen waarvoor deze regelgeving geldt.

Voor deze toestellen heeft EASA (Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart) een typecertificaat goedgekeurd.

Om deze luchtvaartuigen te mogen vrijgeven voor vlucht, heeft de technicus een onderhoudsvergunning nodig, met daarop de juiste categorie(ën) waarmee hij bepaalde onderhoudswerken als goedgekeurd mag verklaren.

Dergelijke vergunningen worden verkregen na het aantonen van zowel theoretische als praktische basiskennis, verschillend naargelang welke categorie iemand op zijn vergunning wilt krijgen.

Om daadwerkelijk specifieke toestellen te mogen vrijgeven, dient de vergunning nog aangevuld te worden met 1 of meerdere bevoegdverklaringen voor de specifieke toestellen, welke aanvullende opleidingen en/of aangetoonde ervaring vereisen.

Voor toestellen die niet onder de Europese wetgeving vallen is een nationale toelating nodig. Op een Belgische onderhoudsvergunning volgens Deel 66, kunnen Belgische nationale bevoegdverklaringen worden toegevoegd. De aanvragen hiervoor dienen via hetzelfde formulier als voor Deel 66 te gebeuren.