Prestatie

Changed
10/01/2024

Regelgevend kader

Kaderverordening (EG) nr. 549/2004 voorziet in het opzetten van een prestatiesysteem voor ATM/ANS-dienstverleners, waarin doelstellingen zijn opgenomen op het gebied van veiligheid, milieu, capaciteit en economische efficiëntie.  De nationale toezichthoudende autoriteiten stellen een meerjarenplan op volgens de verplichte bepalingen van de Europese Unie, en houden toezicht op de follow-up door de aanbieders. 
Voor de derde referentieperiode, van 2020 tot en met 2024, zijn de indicatoren vastgelegd in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/317. 

FABEC functioneel ruimteblok

België heeft zich binnen het 'Functional Airspace Block Europe Central' (FABEC) aangesloten bij Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zwitserland.  De BSA-ANS stelt samen met de andere FABEC-partners het bijbehorende prestatieplan op en ziet toe op de uitvoering ervan. 
De reikwijdte van het prestatieplan voor de referentieperiode 2020-2024 omvat zowel het en-routegedeelte als de luchthaven Brussel-Nationaal. 

Overleg belanghebbende partijen

Als onderdeel van het prestatieplan overlegt BSA-ANS jaarlijks met belanghebbenden, waaronder ATM/ANS-dienstverleners en vertegenwoordigers van luchtruimgebruikers.