Belgisch veiligheidsprogramma en -plan

Changed
08/04/2024

Eén van de taken van de Belgische staat is het creëren van een omgeving waarin de luchtvaartsector zijn activiteiten kan uitvoeren op het hoogst mogelijke veiligheidsniveau. Het Belgisch veiligheidsprogramma zet op basis van nationale en internationale regelgeving de structuren uit om de veiligheid van de luchtvaart te garanderen.   
 
België is volgens de Bijlagen van de Internationale Burgerluchtvaart-organisatie van de Verenigde Naties (United Nations International Civil Aviation Organization, ICAO) verplicht een nationaal veiligheidsprogramma uit te werken, te actualiseren en te handhaven.  

Het Belgisch veiligheidsprogramma bestaat uit 4 belangrijke componenten:  

  • het veiligheidsbeleid en de veiligheidsdoelstellingen;  
  • het veiligheidsrisicobeheer;  
  • de verzekering van de luchtvaartveiligheid;   
  • de veiligheidspromotie.  

De belangrijkste doelstelling van het veiligheidsbeleid is om de luchtvaartsector en het DGLV aan te zetten tot de ontwikkeling en instandhouding van een veiligheidscultuur.  

Belgisch veiligheidsplan

Het Belgisch veiligheidsprogramma gaat vergezeld van een Belgisch veiligheidsplan voor de burgerluchtvaart.  Het veiligheidsplan is het gedocumenteerde resultaat van een proactieve, op bewijzen gebaseerde aanpak van de belangrijkste veiligheidsrisico's. De verhoging van de luchtvaartveiligheid wordt bereikt door de toepassing van acties die deze risico's het beste afzwakken.  

Het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) stelt hiervoor rapporten en technische publicaties, folders en posters, … ter beschikking. Daarover vindt u meer informatie op de pagina Veiligheidspromotie

Het Belgisch veiligheidsplan bestaat uit drie delen:  

  • Een overzicht van de ongevallen en ernstige incidenten;  
  • Systemische acties (SA) voor de verdere ontwikkeling van het Belgisch veiligheidsprogramma;  
  • Operationele acties (OA), grotendeels afgeleid uit het risicobeheersysteem van luchtvaartvoorvallen.  

Luchtvaartvoorvallen worden aan het DGLV gemeld in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 376/2014 inzake het melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaart. Door de voorvalmeldingen krijgen de Belgische luchtvaartsector en het DGLV inzicht in de risico´s waarmee ze worden geconfronteerd. Op basis van die informatie en relevante kennis kunnen ze de besluiten en acties nemen om de risico´s te beperken. Meer informatie over het melden van voorvallen vindt u op deze pagina

Veiligheidsplannen  

Aviation Safety Plan 2022 (EN)