Grondafhandeling

Changed
14/02/2023

Wie is bevoegd voor de luchthaven Brussel-Nationaal?

De federale overheid is bevoegd voor de regulering van de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthaven Brussel-Nationaal (Brussels Airport). Deze toegang wordt geregeld bij koninklijk besluit van 6 november 2010. Dit besluit voorziet in de omzetting van Richtlijn 96/67/EG van de Raad van 15 oktober 1996 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens van de Gemeenschap in Belgisch recht.

 

Wat is de rol van de FOD Mobiliteit en Vervoer?

Het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer:

 

Welke regelgeving is van kracht?

Het ministerieel besluit van 19 november 2014 (betreffende de erkenning voor grondafhandelingsdiensten op de luchthaven Brussel-Nationaal) bepaalt de criteria en de procedures voor het verkrijgen van een erkenning voor grondafhandelingsdiensten op de luchthaven Brussel-Nationaal.

Het ministerieel besluit van 19 november 2014 (betreffende de goedkeuring van het onderhoudsprogramma van het rollend en essentieel materieel en keuringsvoorwaarden voor rollend materieel op de luchthaven Brussel-Nationaal) bepaalt de regels met betrekking tot rollend en essentieel materieel.

Circulaire GH-01 bepaalt de richtlijnen die het Directoraat-generaal Luchtvaart toepast voor de goedkeuring van het onderhouds- en vernieuwingsprogramma van de gecentraliseerde infrastructuur op de luchthaven Brussel-Nationaal.

Circulaire GH-02 bepaalt de voorwaarden met betrekking tot het verkrijgen van het akkoord van de directeur-generaal om tijdelijke zelfafhandeling uit te oefenen.

Circulaire GH-03 bepaalt het model van keuringssticker, zoals beschreven in art. 14, §3, van het ministerieel besluit van 19 november 2014 betreffende de goedkeuring van het onderhoudsprogramma van het rollend en essentieel materieel en keuringsvoorwaarden voor rollend materieel op de luchthaven Brussel-Nationaal.

 

 

Wie is bevoegd voor de regionale luchthavens? 

De Vlaamse en Waalse overheden zijn bevoegd voor de regulering van de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de regionale luchthavens. Het gaat dus niet om een bevoegdheid van de FOD Mobiliteit en Vervoer. 

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer 
Directoraat-generaal Luchtvaart 
Dienst Luchthavens 
Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel 

E-mail : info@mobilit.fgov.be