Geregelde Luchtdiensten

Changed
30/11/2022

Geregelde luchtdiensten zijn vluchten toegankelijk voor het publiek en bestemd voor het vervoer van passagiers, post en/of vracht, afzonderlijk of gecombineerd en tegen vergoeding. Ze worden als een reeks uitgevoerd:

  • volgens een gepubliceerde dienstregeling;
  • of volgens een regelmatige frequentie waaruit blijkt dat het om een systematische reeks vluchten gaat.

Communautaire luchtvaartmaatschappijen, met inbegrip van luchtvaartmaatschappijen uit IJsland, Noorwegen en Zwitserland, hebben het recht om intracommunautair geregelde luchtdiensten te exploiteren. Een toelating is hiervoor niet vereist, maar het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) vraagt de maatschappijen wel om hierover op de hoogte gebracht te worden.

Geregelde luchtdiensten tussen België en bestemmingen buiten de Europese Unie worden uitgevoerd in het kader van bilaterale luchtvaartakkoorden (afgesloten tussen België en een derde land), of ze kaderen binnen akkoorden tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds en een derde land anderzijds.

Voor het uitvoeren van deze diensten moeten de luchtvaartmaatschappijen aangewezen zijn door de burgerluchtvaartautoriteiten van hun land of, in het geval van communautaire luchtvaartmaatschappijen, gevestigd zijn in België en door het DGLV aangewezen zijn. De programma’s van de geplande geregelde diensten worden ter goedkeuring aan het DGLV voorgelegd vóór het begin van elk IATA-seizoen, in toepassing van de bepalingen opgenomen in het bilateraal luchtvaartakkoord. De aanvraag gebeurt via ‘Application Form C’.

Voor de aanvraag van verkeersrechten bij het DGLV moet een luchtvaartmaatschappij in het bezit zijn van een geldige EASA TCO vergunning. Meer info vindt u op de website van EASA.
 

Opgelet

Voor het vervoer van gevaarlijke goederen en/of wapens is een afzonderlijke machtiging nodig: ‘Application for permission to carry dangerous goods and/or arms Form B’.

In geval van het vervoer van gevaarlijke goederen en/of wapens, kunnen verkeersrechten pas verleend worden ná de goedkeuring door de bevoegde dienst van het DGLV. U kan de dienst “Gevaarlijke goederen” contacteren via BCAA.DangerousGoods@mobilit.fgov.be

Meer informatie over het vervoer van gevaarlijke goederen en/of wapens vindt op deze pagina.

 

Contact

traffic.rights@mobilit.fgov.be

Openingsuren: elke werkdag van 9.00 tot en met 17.00 uur lokale tijd (zaterdagen, zondagen en officiële Belgische feestdagen zijn geen werkdagen)