Niet-geregelde Luchtdiensten

Changed
12/09/2023

Niet-geregelde luchtdiensten zijn commerciële luchtdiensten die over het algemeen uitgevoerd worden met een chartercontract; vaak zijn het ad-hoc-vluchten of seizoensgebonden vluchten.

Communautaire luchtvaartmaatschappijen, met inbegrip van luchtvaartmaatschappijen uit IJsland, Noorwegen en Zwitserland, hebben het recht om zonder aanvraag intracommunautaire niet-geregelde luchtdiensten te exploiteren in toepassing van Verordening (EG) nr. 1008/2008. Het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) vraagt de maatschappijen wel om hierover via mail op de hoogte gebracht te worden.

 

Aanvraag

Een aanvraag voor trafiekrechten voor niet-geregelde commerciële vluchten moet tijdig ingediend worden door:

 • communautaire luchtvaartmaatschappijen die extra-communautaire luchtdiensten van, via of naar België exploiteren;
 • niet-communautaire luchtvaartmaatschappijen die luchtdiensten van, via of naar België exploiteren.

Trafiekrechten worden aangevraagd door de luchtvaartmaatschappij die de vlucht wenst uit te voeren. Bij wetlease operaties (ACMI agreement) vraagt de huurder (lessee) de trafiekrechten aan.

De aanvraag gebeurt via ‘Application Form A’, minimum 3 werkdagen voor de datum van de vlucht (zaterdag, zondag en officiële Belgische feestdagen zijn geen werkdagen).

Bij 5de en 7de vrijheidsvluchten moeten de niet-communautaire luchtvaartmaatschappijen  de Belgische luchtvaartmaatschappijen en de in België gevestigde communautaire luchtvaartmaatschappijen raadplegen voor hun non-objectie.

Adressen voor de non-objectie aanvraag:

Voor de aanvraag van verkeersrechten bij het DGLV heeft een luchtvaartmaatschappij een geldige EASA TCO vergunning nodig. Meer info vindt u op de website van EASA.

 

Vluchten uitgevoerd onder de Multilaterale Overeenkomst van Parijs (1956)

België is één van de ondertekenaars van de Multilaterale Overeenkomst voor de commerciële rechten van niet-geregelde luchtdiensten in Europa uit 1956, het zogenoemde “Paris Agreement”. Bepaalde vluchten die uitgevoerd worden door vliegtuigen die toebehoren aan een luchtvaartmaatschappij die een exploitatievergunning en een AOC heeft die afgeven zijn door de luchtvaartautoriteiten van één van de ondertekenende partijen, en die uitgevoerd worden op een route waarbij alle punten gelegen zijn op het grondgebied van één van de ondertekenende partijen, mogen uitgevoerd worden mits een voorafgaande kennisgave aan het DGLV samen met het ter beschikking stellen van de nodige bewijsstukken omtrent de aard van de vlucht.

Volgende types vluchten komen in aanmerking:

 • Humanitaire vluchten en noodvluchten;
 • Taxivluchten uitgevoerd door een vliegtuig met een maximale capaciteit van 6 passagiers en waarbij de klant de bestemming vrij kiest;
 • Vluchten waarvan de volledige capaciteit (cargo of passagiers) is gehuurd door één persoon of entiteit;
 • Occasionele vluchten, waarbij hoogstens één keer per maand dezelfde route gevlogen wordt;
 • Volvrachtervluchten;
 • Vluchten naar bestemmingen die niet door geregelde vluchten bediend worden.

Bij elke aanvraag moet het DGLV haar goedkeuring geven via mail en elke aanvraag moet de volgende elementen bevatten:

 • de gewenste route;
 • de datum van de vlucht;
 • de vliegtuigen die gebruikt kunnen worden;
 • documentatie die bewijst dat de vlucht valt onder de soorten vlucht toegestaan door het Paris Agreement.

De voorafgaande kennisgeving van bovenstaande vluchten dient bij voorkeur drie werkdagen voor de uitvoering van de vlucht te gebeuren via e-mail (zaterdag, zondag en officiële Belgische feestdagen zijn geen werkdagen).

Ondertekenaars van het Paris Agreement:

 • België
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Hongarije
 • IJsland
 • Ierland
 • Italië
 • Kroatië
 • Luxemburg
 • Moldavië
 • Monaco
 • Nederland (Enkel van toepassing op Europese gebieden)
 • Noorwegen
 • Oostenrijk
 • Portugal (Enkel van toepassing op Europese gebieden, Madeira en Azores)
 • San Marino
 • Servië
 • Spanje
 • Turkije
 • Verenigd Koninkrijk (Enkel van toepassing op Engeland, Isle of Man, Kanaaleilanden, Noord-Ierland, Schotland en Wales)
 • Zweden
 • Zwitserland

 Block Permits

In geval van niet-geregelde vluchten uitgevoerd in derde en vierde vrijheid, kan een niet-communautaire luchtvaartmaatschappij ervoor opteren om een block permit aan te vragen. Deze kan aangevraagd worden voor zowel passagiers- als cargovluchten (geen beperkingen op capaciteit of maximum startgewicht) en heeft een geldigheid van ten hoogste 6 maanden. De aanvraag gebeurt via het ‘Application Form E’, ten laatste 5 werkdagen voor de gewenste aanvangsdatum (zaterdag, zondag en officiële Belgische feestdagen zijn geen werkdagen). De niet-communautaire luchtvaartmaatschappij brengt ten laatste bij het indienen van de vraag tot verlenging van de block permit het DGLV op de hoogte van de vluchten die uitgevoerd werden onder de permit.

Opgelet: een block permit kan alleen aangevraagd worden door luchtvaartmaatschappijen met een AOC en exploitatievergunning afgeleverd door landen die eveneens block permits uitreiken. Momenteel is dat enkel het geval voor het Verenigd Koninkrijk.

 

Ferryvluchten en technische landingen

Ferryvluchten zijn vluchten die leeg in België toekomen en/of leeg uit België vertrekken. Ze hebben geen betalende passagiers en/of cargo aan boord.

Technische landingen zijn landingen waarbij geen passagiers in- of uitstappen noch enige cargo in- of uitgeladen wordt, tenzij dit om veiligheidsredenen vereist is. Bijvoorbeeld landingen om bij te tanken, een bemanningswissel door te voeren of om de bemanning de reglementair voorgeschreven rustperiodes te gunnen.

Burgerluchtvaartuigen met een registratie in een staat die de onderstaande overeenkomsten heeft ondertekend, mogen zonder speciale toelating ferryvluchten van/naar België of technische landingen op Belgisch grondgebied uitvoeren:

 • de Overeenkomst over de Internationale Burgerlijke Luchtvaart, (art.5 voor niet geregelde vluchten);
 • de Overeenkomst over de doortocht van internationale luchtdiensten (Transit-overeenkomst voor geregelde luchtdiensten)

Andere burgerluchtvaartuigen moeten ten minste 3 werkdagen vóór de dag van de vlucht de toelating vragen via ‘Application Form A’.  Zaterdag, zondag en officiële Belgische feestdagen zijn geen werkdagen.

 

Opgelet

Voor het vervoer van gevaarlijke goederen en/of wapens is een afzonderlijke machtiging nodig: ‘Application for permission to carry dangerous goods and/or arms Form B’.

In geval van het vervoer van gevaarlijke goederen en/of wapens, kunnen verkeersrechten pas verleend worden ná de goedkeuring door de bevoegde dienst van het DGLV. U kan de dienst “Gevaarlijke goederen” contacteren via BCAA.DangerousGoods@mobilit.fgov.be

Meer informatie over het vervoer van gevaarlijke goederen en/of wapens vindt op deze pagina.

 

Contact

traffic.rights@mobilit.fgov.be

Openingsuren: elke werkdag van 9.00 tot en met 17.00 uur lokale tijd.