Aanvraag certificering

Changed
15/06/2022

Wanneer is een certificering nodig ?

Alle ATM/ANS-dienstverleners die hun hoofdvestiging in België hebben, moeten een attest bij de BSA-ANS verkrijgen. 

Luchtvaartstations voor luchtvaartterreinen van het universele communicatietype (UNICOM) worden niet beschouwd als ATM/ANS-dienstverleners, in tegenstelling tot eenheden die luchtvaartterreininformatiediensten leveren. Deze UNICOM-stations zijn te herkennen aan hun radiotelefooncode 'RADIO'. 

Wat zijn de criteria voor een certificering?

Om gecertificeerd te worden, moeten ATM/ANS-dienstverleners voldoen aan de toepasselijke bepalingen van de gemeenschappelijke vereisten, gepubliceerd in de bijlagen bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/373 van de Commissie. De toepasselijke bepalingen zijn afhankelijk van de te certificeren ATM/ANS-diensten. 

Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) stelde documenten op over aanvaardbare nalevingswijzen en richtlijnen om aanbieders te helpen bij het interpreteren van gemeenschappelijke vereisten. Het publiceerde ook een geconsolideerde versie van de verordening, aanvaardbare wijzen van naleving en richtlijnen. 

Een certificering aanvragen

Neem contact op per e-mail met de BSA-ANS om de nodige aanvraagformulieren te verkrijgen.