Parkeerkaart voor personen met een handicap

Changed
20/09/2022

De parkeerkaart geeft personen met een handicap de toelating om zich te parkeren op plaatsen die hiervoor voorbehouden zijn. Dit is mogelijk als chauffeur, maar ook als passagier en geldt zowel voor volwassenen als kinderen.  

De parkeerkaart mag alleen worden gebruikt als de persoon voor wie de kaart bestemd is het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt. De kaart is dus strikt persoonlijk.  

Meer informatie over de parkeerkaart, wie ervoor in aanmerking komt en hoe u ze aanvraagt, is te vinden op de website van de sociale zekerheid.

Waar is de parkeerkaart geldig? 

In België kunt u een parkeerkaart voor personen met een handicap gebruiken op voorbehouden plaatsen (verkeersbord met P-pictogram dat een persoon met een handicap in een rolstoel voorstelt). 

Of deze parkeerplaatsen al dan niet betalend zijn, hangt af van de gemeenten. U kunt bij de gemeenten of bij de parkingbeheerder (als het om een private parking gaat) informatie inwinnen rond de geldende regels. 

U kunt de kaart ook in het buitenland gebruiken, hiervoor informeert u het best naar de regels die in dat land gelden. Meer informatie voor de verschillende Europese landen vindt u op Your Europe

De kaarten worden bovendien niet toegekend aan maatschappijen voor aangepast vervoer. De voertuigen van deze maatschappijen mogen dus enkel parkeren op de voorbehouden parkeerplaatsen als een persoon met een handicap met zijn kaart in het voertuig aanwezig is.

Parkeerplaats voor personen met een handicap reserveren 

In de buurt van uw woning 

Wilt u graag een parkeerplaats voor personen met een handicap laten aanleggen in de buurt van uw woonplaats? Dan moet u hierover inlichtingen vragen bij uw gemeente. Naargelang de situatie is het de gemeente (voor haar openbare wegen) of het gewest (voor de openbare wegen die het beheert) die toestemming geeft voor de aanleg van een parkeerplaats. In elk geval wordt de politie geraadpleegd en is het de dienst openbare werken van de gemeente die de parkeerplaats effectief aanlegt. 

Let op, deze plaatsen zijn nooit privé, andere personen met een parkeerkaart kunnen deze parkeerplaats dus ook gebruiken. 

Voor meer informatie over alle parkeerplaatsen die op een bepaald grondgebied beschikbaar zijn en de toewijzingsregels ervan, kunt u terecht bij de gemeenten.  

Op openbare plaatsen  

Er bestaan ten slotte ook gewestelijke voorschriften voor de toegankelijkheid van openbare plaatsen en dus ook voor parkeerplaatsen op openbare plaatsen

Een voertuig is illegaal geparkeerd op een voorbehouden parkeerplaats 

Is een voertuig illegaal geparkeerd op een parkeerplaats die voorbehouden is voor personen met een handicap? Dan moet u de politie bellen. Bij een overtreding kan de politie een proces-verbaal opstellen. In bepaalde gevallen kan de politie het voertuig ook laten wegslepen (art. 4.4. van het Verkeersreglement).