Federaal Planbureau

Changed
06/02/2023

Samenwerking met het Federaal Planbureau

Sinds 2002 doet de FOD Mobiliteit en Vervoer een beroep op de expertise van het Federaal Planbureau. Dat is een onafhankelijke Belgische instelling van openbaar belang die studies en prognoses uitvoert over economische, sociale en ecologische beleidskwesties en de integratie daarvan in een perspectief van duurzame ontwikkeling.

De samenwerking tussen de FOD en het Federaal Planbureau heeft tot doel het federale beleid inzake mobiliteit en vervoer te ondersteunen. Sinds 2009 heeft dit samenwerkingsakkoord een structurele basis en een werkprogramma dat elk jaar wordt vernieuwd.

De algemene doelstellingen van deze samenwerking zijn:

 • de terbeschikkingstelling van jaarlijks bijgewerkte gegevens over mobiliteit en vervoer
 • de ontwikkeling van prognoses inzake de vervoersvraag op lange termijn in België
 • de voorafgaande beoordeling van het vervoersbeleid

De studies en werkzaamheden om deze doelstellingen te bereiken, zijn onder meer gebaseerd op twee structurele tools die door het Federaal Planbureau zijn ontwikkeld: een databank van mobiliteits- en vervoersindicatoren en het PLANET-model.

Databank met indicatoren over mobiliteit en vervoer

Op verzoek van de FOD Mobiliteit en Vervoer heeft het Federaal Planbureau een databank met indicatoren over mobiliteit en vervoer ontwikkeld. Deze databank verstrekt gedetailleerde informatie over de situatie en de evolutie van het vervoer en de mobiliteit in België. Bepaalde indicatoren maken ook Europese vergelijkingen mogelijk.

De indicatoren in de databank zijn onderverdeeld in acht thema's:

 • macro-economische indicatoren
 • huishoudens en vervoer
 • vervoer en verkeer
 • vervoersinfrastructuur
 • wagenparken en transportmaterieel
 • energie en vervoer
 • transportuitstoot
 • weg- en spoorwegongevallen

Deze indicatoren zijn beschikbaar in de vorm van tabellen en/of grafieken.

PLANET-model

Sinds 2004 ontwikkelt het Federaal Planbureau het PLANET-model, een langetermijnmodel voor het vervoer in België. Het vertaalt macro-economische en sociodemografische ontwikkelingen in een vraag naar vervoer op het Belgische grondgebied.

Het PLANET-model maakt het mogelijk:

 • middellange- en langetermijnprognoses te maken van de vraag naar passagiers- en vrachtvervoer in België
 • de impact van vervoersbeleidsmaatregelen te simuleren
 • kosten-batenanalyses van dit vervoersbeleid uit te voeren

Het model omvat ook een gedetailleerde en specifieke module voor het wagenpark (CASMO).

De langetermijnperspectieven van het PLANET-model worden om de drie jaar gepubliceerd, in overleg met de FOD Mobiliteit en Vervoer. Het meest recente volledige verslag vindt u hier.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Federaal Planbureau.

Contact

Contact Fields