Telewerk en mobiliteit

Changed
31/05/2024

Telewerk breidt zich geleidelijk uit in België en heeft een invloed op de mobiliteitsgewoonten van de Belgen.

Tussen 2018 en 2023 is het aandeel telewerkers verdubbeld. Het is gestegen van 17% in 2018 (zie hier het rapport "kerncijfers telewerk" in België) naar 33% in 2023 (zie hier het BeMob enquête "Telewerk in België, tweede uitgave").

Telewerk heeft ons gedrag veranderd, zowel wat betreft de gekozen vervoerswijzen als de tijdstippen van de verplaatsingen. Over het algemeen raakt telewerk steeds meer verankerd in de werkgewoonten en zorgt het ervoor dat er meer duurzame vervoerswijzen worden gebruikt. Dankzij telewerk is bijna 30 % van de Belgen meer gemotiveerd om het openbaar vervoer of de fiets te nemen om naar het werk te gaan

Dankzij telewerk kon er ook in 2023 dagelijks 36 miljoen kilometer worden vermeden (tegenover 9,3 miljoen in 2018).

Bereken hoeveel tijd, geld en CO2 je kunt besparen door te telewerken.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directie Mobiliteit
Dienst Studies en Enquêtes
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : enquetewwv@mobilit.fgov.be