Kerncijfers van de mobiliteit

Changed
27/05/2024

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

Dienst Statistieken
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : stat.mob@mobilit.fgov.be