Wetgeving en regelgeving

Changed
27/05/2024

Deze pagina biedt een overzicht van alle wetteksten in verband met het nationale en Europese spoorvervoer.

Brexit

Spoorwegveiligheid en spoorverbindingen

Samenvatting: In deze verordening (2019/503) worden in het licht van de Brexit bepalingen vastgesteld voor veiligheidsvergunningen en veiligheidscertificaten, vergunningen voor treinbestuurders, en vergunningen voor spoorwegondernemingen.

Thema : Brexit
Soort : Europese
Type : Verordening
Bron : Eur-Lex

Spoorwegveiligheid en spoorverbindingen van de grensoverschrijdende infrastructuur in de Kanaalverbinding

Samenvatting: In deze verordening (2020/2222) worden bepalingen vastgesteld voor veiligheidsvergunningen en veiligheidscertificaten alsook vergunningen voor spoorwegondernemingen.

Thema : Brexit
Soort : Europese
Type : Verordening
Bron : Eur-Lex

Raadgevend Comité van de Treinreizigers (RGCT)

Oprichting van een Raadgevend Comité van de Treinreizigers

Samenvatting : Loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l’article sur la création du Comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires (CCVF) se trouvant au Titre I, Chapitre XI de la loi.

Thema: Raadgevend Comité van de Treinreizigers (RGCT)
Soort : Belgisch/Federaal
Type : Wet
Bron : Staatsblad

Samenstelling en werking van het raadgevend comité van de treinreizigers

Samenvatting : Koninklijk besluit van 13 juni 2014 tot regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend comité van de treinreizigers

Thema: Raadgevend Comité van de Treinreizigers (RGCT)
Soort : Belgisch/Federaal
Type : Koninklijk besluit
Bron : Staatsblad

Benoeming van de leden van het raadgevend comité van de treinreizigers

Samenvatting: Ministrieel besluit van 24 juli 2023 houdende benoeming van de leden van het raadgevend comité van de treinreizigers

Thema: Raadgevend Comité van de Treinreizigers (RGCT)
Soort : Belgisch/Federaal
Type : Ministrieel besluit
Bron : Staatsblad

Benoeming van 2 leden voor het uitvoerend bureau van het comité van de treinreizigers

Samenvatting: Ministrieel besluit van 24 juli 2023 houdende benoeming van 2 leden voor het uitvoerend bureau van het comité van de treinreizigers

Thema: Raadgevend Comité van de Treinreizigers (RGCT)
Soort : Belgisch/Federaal
Type : Ministrieel besluit
Bron : Staatsblad

Benoeming van de voorzitter en de vice-voorzitter van het raadgevend comité van de treinreizigers

Samenvatting: Ministrieel besluit van 24 juli 2023 houdende benoeming van de voorzitter en de vice-voorzitter van het raadgevend comité van de treinreizigers

Thema: Raadgevend Comité van de Treinreizigers (RGCT)
Soort : Belgisch/Federaal
Type : Ministrieel besluit
Bron : Staatsblad

Treinbestuurders

Overeenkomst tussen de Gemeenschap van Europese Spoorwegen (CER) en de Europese Federatie van Vervoerswerknemers (ETF)

Samenvatting: Richtlijn 2005/47/EG van 18 juli 2005 betreffende de overeenkomst tussen de Gemeenschap van Europese Spoorwegen (CER) en de Europese Federatie van Vervoerswerknemers (ETF) inzake bepaalde aspecten van de arbeidsvoorwaarden voor mobiele werknemers die interoperabele grensoverschrijdende diensten in de spoorwegsector verrichten.

Thema : Treinbestuurders; Interoperabiliteit
Soort : Europese
Type : Richtlijn
Bron : Eur-Lex

Certificering van treinbestuurders die locomotieven en treinen besturen op het spoorwegsysteem in de EU

Samenvatting: Richtlijn 2007/59/EG van 23 oktober 2007 inzake de certificering van machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegsysteem van de Gemeenschap besturen.

Thema : Treinbestuurders
Soort : Europese
Type : Richtlijn
Bron : Eur-Lex

Arbeidsvoorwaarden voor mobiele werknemers die interoperabele grensoverschrijdende diensten in de spoorwegsector verrichten

Samenvatting: Koninklijk besluit van 7 november 2008 houdende regeling van bepaalde aspecten van de arbeidsvoorwaarden voor mobiele werknemers die interoperabele grensoverschrijdende diensten in de spoorwegsector verrichten.

Thema : Treinbestuurders; Interoperabiliteit
Soort : Belgisch/Federaal
Type : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Registers van treinbestuurdersvergunningen en aanvullende bevoegdheidsbewijzen

Samenvatting: Beschikking 2010/17/EG van 29 oktober 2009 tot vaststelling van de basisparameters voor registers van machinistenvergunningen en aanvullende bevoegdheidsbewijzen als bedoeld in Richtlijn 2007/59/EG.

Thema : Treinbestuurders
Soort : Europese
Type : Beschikking
Bron : Eur-Lex

Europese modellen voor vergunningen en aanvullende bevoegdheidsbewijzen van treinbestuurders

Samenvatting: Verordening (EU) nr. 36/2010 van 3 december 2009 inzake communautaire modellen voor vergunningen van machinisten, aanvullende bevoegdheidsbewijzen, gewaarmerkte afschriften van aanvullende bevoegdheidsbewijzen en aanvraagformulieren voor vergunningen van machinisten, in het kader van Richtlijn 2007/59/EG.

Thema : Treinbestuurders
Soort : Europese
Type : Verordening
Bron : Eur-Lex

Criteria voor de erkenning van opleidingscentra en examinatoren en de organisatie van examens voor treinbestuurders

Samenvatting: Besluit 2011/765/EU van 22 november 2011 inzake criteria voor de erkenning van opleidingscentra voor treinbestuurders, inzake criteria voor de erkenning van examinatoren van treinbestuurders en inzake criteria voor de organisatie van examens overeenkomstig Richtlijn 2007/59/EG.

Thema : Treinbestuurders; Opleiding
Soort : Europese
Type : Besluit
Bron : Eur-Lex

Procedure voor de erkenning van opleidingscentra en examinatoren voor treinbestuurders

Samenvatting: Aanbeveling 2011/766/EU van 22 november 2011 betreffende de procedure voor de erkenning van opleidingscentra en examinatoren voor treinbestuurders overeenkomstig Richtlijn 2007/59/EG.

Thema : Treinbestuurders; Opleiding
Soort : Europese
Type : Aanbeveling
Bron : Eur-Lex

COVID-19 (Coronavirus)

Maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus inzake spoorvervoer

Samenvatting: Wet van 7 mei 2020 om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus inzake spoorvervoer.

Thema : Covid-19 (coronavirus)
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Wet
Bron : Belgisch Staatsblad

Maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus inzake spoorvervoer (2)

Samenvatting: Wet van 20 mei 2020 om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus inzake spoorvervoer.

Thema : Covid-19 (coronavirus)
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Wet
Bron : Belgisch Staatsblad

COVID-19 maatregelen: Verordening “Omnibus I” over de vernieuwing of verlenging van bepaalde certificaten, getuigschriften, vergunningen en opleidingen

Samenvatting: Verordening (EU) 2020/698 van 25 mei 2020 tot vaststelling van specifieke en tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de COVID-19-uitbraak in verband met de vernieuwing of verlenging van bepaalde certificaten, getuigschriften en vergunningen, en het uitstel van bepaalde periodieke controles en periodieke opleidingen op bepaalde gebieden van de vervoerswetgeving.

Thema : Covid-19 (coronavirus)
Soort : Europese
Types : Verordening
Bron : Eur-Lex

Maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus inzake spoorvervoer

Samenvatting: Koninklijk besluit van 11 juni 2020 houdende maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus inzake spoorvervoer.

Thema : Covid-19 (coronavirus)
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

COVID-19 maatregelen: duurzame spoorwegmarkt

Samenvatting: Verordening (EU) 2020/1429 van 7 oktober 2020 tot vaststelling van maatregelen voor een duurzame spoorwegmarkt naar aanleiding van de coronavirus-uitbraak.

Thema : Covid-19 (coronavirus)
Soort : Europese
Types : Verordening
Bron : Eur-Lex

Verlenging van COVID-19 maatregelen betreffende een duurzame spoorwegmarkt

Samenvatting: Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/2180 van 18 december 2020 tot verlenging van de referentieperiode als vastgesteld bij Verordening (EU) 2020/1429 tot vaststelling van maatregelen voor een duurzame spoorwegmarkt naar aanleiding van de coronavirus-uitbraak.

Thema : Covid-19 (coronavirus)
Soort : Europese
Types : Gedelegeerde Verordening
Bron : Eur-Lex

COVID-19 maatregelen: Verordening “Omnibus II” over de vernieuwing of verlenging van bepaalde certificaten, getuigschriften, vergunningen en opleidingen

Samenvatting: Verordening (EU) 2021/267 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2021 tot vaststelling van specifieke en tijdelijke maatregelen naar aanleiding van het voortduren van de COVID-19-crisis in verband met de vernieuwing of verlenging van bepaalde certificaten, getuigschriften en vergunningen, het uitstel van bepaalde periodieke controles en periodieke opleidingen op bepaalde gebieden van de vervoerswetgeving, en de verlenging van bepaalde in Verordening (EU) 2020/698 bedoelde perioden.

Thema : Covid-19 (coronavirus)
Soort : Europese
Types : Verordening
Bron : Eur-Lex

Passagiersrechten spoorvervoer

Rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer

Samenvatting: Verordening (EG) nr. 1371/2007 van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer.

Thema : Passagiersrechten spoorvervoer
Soort : Europese
Types : Verordening
Bron : Eur-Lex

Ombudsdienst voor treinreizigers

Samenvatting: Wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen. De afdeling van de wet over de Ombudsdienst voor treinreizigers staat onder Titel 2, Hoofdstuk 1, Afdeling 2 van de wet.

Thema : Passagiersrechten spoorvervoer
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Wet
Bron : Belgisch Staatsblad

Ombudsdienst voor treinreizigers

Samenvatting: Koninklijk besluit van 24 oktober 2012 betreffende de Ombudsdienst voor treinreizigers.

Thema : Passagiersrechten spoorvervoer
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Overheidsinstantie belast met de handhaving van de Verordening betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer

Samenvatting: Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot aanwijzing van de overheidsinstantie belast met de handhaving van Verordening (EG) nr. 1371/2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer.

Thema : Passagiersrechten spoorvervoer
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Wet over de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer

Samenvatting: Wet van 15 mei 2014 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer.

Thema : Passagiersrechten spoorvervoer
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Wet
Bron : Belgisch Staatsblad

Personeelsleden bevoegd voor het vaststellen van inbreuken op de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (geconsolideerde versie)

Samenvatting: Koninklijk besluit van 19 december 2014 tot aanwijzing van de personeelsleden van de Instantie bevoegd voor het opsporen en vaststellen van inbreuken op de Verordening (EG) nr. 1371/2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer.

Thema : Passagiersrechten spoorvervoer
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Legitimatiekaart van de personeelsleden (schending van rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer)

Samenvatting: Koninklijk besluit van 20 juli 2023 tot vaststelling van het model van legitimatiekaart van de personeelsleden van de overheidsinstantie belast met de handhaving van de Verordening (EU) 2021/782 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 betreffende de rechten en verplichtingen van treinreizigerss (herschikking).

Thema : Passagiersrechten spoorvervoer
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Interoperabiliteit en rollend materieel

Verordeningen over de technische specificaties inzake interoperabiliteit (TSI’s)

Samenvatting: Website van het ERA (European Union Agency for Railway) waarop alle Europese verordeningen in verband met de technische specificaties inzake interoperabiliteit en  subsystemen  vermeld staan.

Thema : Interoperabiliteit
Soort : Europese
Type : Richtlijn; Verordening; Beschikking
Bron : ERA

Lijst met parameters voor het referentiedocument betreffende de nationale voorschriften voor de indienststelling van voertuigen (2009)

Samenvatting: Beschikking 2009/965/EG van 30 november 2009 betreffende het referentiedocument als bedoeld in artikel 27, lid 4, van Richtlijn 2008/57/EG betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap.

Thema : Interoperabiliteit
Soort : Europese
Type : Beschikking
Bron : Eur-Lex

Modules voor de procedure voor de beoordeling van de conformiteit, de geschiktheid voor gebruik en de EG-keuring in de kader van interoperabiliteit technische specificaties (TSI)

Samenvatting: Besluit 2010/713/EU van 9 november 2010 inzake de modules voor de procedure voor de beoordeling van de conformiteit, de geschiktheid voor gebruik en de EG-keuring die moeten worden toegepast in het kader van de overeenkomstig Richtlijn 2008/57/EG.

Thema : Interoperabiliteit
Soort : Europese
Type : Besluit
Bron : Eur-Lex

Maatregelen te nemen door de veiligheidsinstantie voor de EG-verklaring en interoperabiliteitsonderdelen

Samenvatting: Koninklijk besluit van 21 december 2010 tot bepaling van de maatregelen te nemen door de veiligheidsinstantie in geval van niet-naleving van de procedure van de EG-verklaring van conformiteit of in geval van niet-conformiteit van interoperabiliteitsonderdelen.

Thema : Interoperabiliteit
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Inhoud van het referentiedocument betreffende de nationale voorschriften inzake de indienststelling van voertuigen (2011)

Samenvatting: Besluit 2011/155/EU van 9 maart 2011 betreffende de publicatie en het beheer van het referentiedocument als bedoeld in artikel 27, lid 4, van Richtlijn 2008/57/EG betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap.

Thema : Interoperabiliteit
Soort : Europese
Type : Besluit
Bron : Eur-Lex

Vergunningen voor de indienststelling van subsystemen van structurele aard en voertuigen

Samenvatting: Aanbeveling 2011/217/EU van 29 maart 2011 betreffende vergunningen voor de indienststelling van subsystemen van structurele aard en voertuigen op grond van Richtlijn 2008/57/EG.

Thema : Interoperabiliteit
Soort : Europese
Type: Aanbeveling
Bron: Eur-Lex

Europees register van goedgekeurde spoorwegvoertuigtypen

Samenvatting: Uitvoeringsbesluit 2011/665/UE van 4 oktober 2011 inzake het Europees register van goedgekeurde spoorwegvoertuigtypen.

Thema : Interoperabiliteit
Soort : Europese
Type: Besluit
Bron: Eur-Lex

Vereisten van toepassing op het rollend materieel zonder het gebruik van rijpaden en op het veiligheidspersoneel dat veiligheidskritieke taken verricht in het kader van de bediening van een installatie of van een private spooraansluiting

Samenvatting: Koninklijk besluit van 23 mei 2013 tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel zonder het gebruik van rijpaden en op het veiligheidspersoneel dat veiligheidskritieke taken van besturing van een krachtvoertuig verricht in het kader van de bediening van een installatie of van een private spooraansluiting.

Bijlage 1 - De van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel zonder het gebruik van rijpaden (geconsolideerde versie) “Deze teksten zijn uitsluitend bedoeld als documentatiehulpmiddel en hebben geen rechtsgevolgen. De FOD Mobiliteit en Vervoer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud ervan. De authentieke versies van de betrokken teksten zijn deze die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd zijn.”

Thema : Rollend materieel
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Aanwijzing van de conformiteitsbeoordelingsinstanties met betrekking tot de nationale voorschriften - Aangewezen instanties (DeBo)

Samenvatting: Koninklijk besluit van 8 december 2013 houdende vaststelling van de nadere regels voor het indienen van een aanvraag tot aanwijzing, de procedure van de toekenning en de regels inzake controle, schorsing en intrekking van de aanwijzing van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van conformiteit met betrekking tot nationale voorschriften (vierde spoorwegpakket).

Thema : Interoperabiliteit
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties met betrekking tot de Europese voorschriften - Aangemelde instanties (NoBo)

Samenvatting: Koninklijk besluit van 8 december 2013 tot bepaling van de nadere regels voor het indienen van een erkenningsdossier, de procedure voor de toekenning van de erkenning en de regels inzake controle, schorsing en intrekking van de erkenning van de instanties bedoeld in artikel 202 van de Spoorcodex (vierde spoorwegpakket).

Thema : Interoperabiliteit
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Aanbeveling over de procedure om aan te tonen in welke mate bestaande spoorlijnen voldoen aan de fundamentele parameters inzake TSI

Samenvatting: Aanbeveling 2014/881/EU van 18 november 2014 betreffende de procedure om aan te tonen in welke mate bestaande spoorlijnen voldoen aan de fundamentele parameters van de technische specificaties inzake interoperabiliteit.

Thema : Interoperabiliteit
Soort : Europese
Types : Aanbeveling
Bron: Eur-Lex

Aanbeveling indienststelling en het gebruik van subsystemen van structurele aard en voertuigen

Samenvatting: Aanbeveling 2014/897/EU van 5 december 2014 over aangelegenheden in verband met de indienststelling en het gebruik van subsystemen van structurele aard en voertuigen op grond van de Richtlijnen 2008/57/EG en 2004/49/EG.

Thema : Interoperabiliteit
Soort : Europese
Types : Aanbeveling
Bron: Eur-Lex

Aanduiding van de aanmeldende instantie

Samenvatting: Koninklijk besluit van 11 september 2015 tot aanduiding van de entiteit bedoeld in artikel 200/1 van de Spoorcodex.

Thema : Interoperabiliteit
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Interoperabiliteit van het Europese spoorwegsysteem

Samenvatting: Richtlijn (EU) 2016/797 van 11 mei 2016 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie.

Thema : Interoperabiliteit
Soort : Europese
Types : Richtlijn
Bron: Eur-Lex

Europees plan voor het beheersysteem voor het spoorverkeer op de corridors (kernnetwerk)

Samenvatting: Uitvoeringsverordening (EU) 2017/6 van 5 januari 2017 betreffende het Europees implementatieplan voor ERTMS, ook gekend als het ERTMS European Deployment Plan dat de timing en modaliteiten voor de uitrol van ERTMS vastlegt op de core-network corridors.

Thema : Interoperabiliteit
Soort : Europese
Types : Uitvoeringsverordening
Bron: Eur-Lex

Specifieke doelstellingen van de technische specificaties inzake interoperabiliteit (TSI)

Samenvatting: Gedelegeerd Besluit (EU) 2017/1474 van 8 juni 2017 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2016/797 met specifieke doelstellingen voor de opstelling, aanneming en herziening van de technische specificaties inzake interoperabiliteit.

Thema : Interoperabiliteit
Soort : Europese
Types : Besluit
Bron: Eur-Lex

Vergunningsprocedure voor spoorvoertuigen ("IA PA VA")

Samenvatting: Uitvoeringsverordening (EU) 2018/545 van 4 april 2018 tot vaststelling van de praktische regelingen voor het proces voor de afgifte van typegoedkeuringen en vergunningen voor spoorvoertuigen overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/797.

Thema : Rollend materieel
Soort : Europese
Types : Uitvoeringsverordening
Bron: Eur-Lex

Harmonisering van het European Rail Traffic Management System (ERTMS)

Samenvatting: Aanbeveling 2018/C253/01 van 18 juli 2018 betreffende richtsnoeren voor de geharmoniseerde implementatie van ERTMS in de Unie met betrekking tot de voorafgaandelijke goedkeuring voor het installeren van ETCS op de infrastructuur bij het afsluiten van nieuwe contracten.

Thema : Interoperabiliteit
Soort : Europese
Types : Aanbeveling
Bron: Eur-Lex

Register van spoorvoertuigen

Samenvatting: Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1614 van 25 oktober 2018 tot vaststelling van specificaties voor de voertuigregisters die zijn vermeld in artikel 47 van Richtlijn (EU) 2016/797 en tot wijziging en intrekking van Beschikking 2007/756/EG.

Thema : Interoperabiliteit ; rollend materieel
Soort : Europese
Types : Uitvoeringsbesluit
Bron: Eur-Lex

Modellen voor EG-verklaringen en EG-certificaten

Samenvatting: Uitvoeringsverordening (EU) 2019/250 van 12 februari 2019 inzake de modellen voor EG-verklaringen en certificaten voor interoperabiliteitsonderdelen en -subsystemen, het model voor de verklaring van conformiteit met een vergund voertuigtype en de EG-keuringsprocedures voor subsystemen overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/797 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 201/2011.

Thema : Interoperabiliteit
Soort : Europese
Types : Uitvoeringsverordening
Bron: Eur-Lex

Aanvraag van ontheffingen van de technische specificaties inzake interoperabiliteit (TSI)

Samenvatting: Uitvoeringsverordening (EU) 2020/424 van de Commissie van 19 maart 2020 inzake de indiening van informatie bij de Commissie betreffende ontheffingen van de technische specificaties inzake interoperabiliteit overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/797.

Thema : Interoperabiliteit
Soort : Europese
Types : Uitvoeringsverordening
Bron: Eur-Lex

Vereisten van toepassing op het rollend materieel voor gebruik van rijpaden

Samenvatting: Koninklijk besluit van 6 december 2020 tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden (met bijlage bij het KB).

Thema : Rollend materieel
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : FOD Mobiliteit en Vervoer

BELAC: instantie voor de beoordeling van en het toezicht op conformiteitsbeoordelingsinstanties (NoBo en DeBo)

Samenvatting: Koninklijk besluit van 9 februari 2021 tot toekenning aan BELAC van de taken inzake beoordeling van en toezicht op conformiteitsbeoordelingsinstanties in uitvoering van artikel 200/1, § 3, van de Spoorcodex.

Thema : Interoperabiliteit
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Bepalingen met betrekking tot de aanmelding of aanwijzing van conformiteitsbeoordelingsinstanties

Samenvatting: Koninklijk besluit van 1 mei 2023 houdende bepalingen met betrekking tot de aanmelding of aanwijzing van conformiteitsbeoordelingsinstanties

Thema : Interoperabiliteit
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Overwegen

Tolgeld en reglementen van de spoorwegpolitie

Samenvatting: Wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie.

Thema : Overwegen
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Wet
Bron : Belgisch Staatsblad

Veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen

Samenvatting: Koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen.

Thema : Veiligheid ; overwegen
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Technische normen met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen

Samenvatting: Ministerieel besluit van 3 november 2011 tot vaststelling van de technische normen met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen.

Thema : Overwegen
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Ministerieel besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Overheidsbedrijven

NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen

Samenvatting: Wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen.

Thema : Overheidsbedrijven
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Wet
Bron : Belgisch Staatsblad

Hervorming economische overheidsbedrijven

Samenvatting: Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.

Thema : Overheidsbedrijven
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Wet
Bron : Belgisch Staatsblad

Reorganisatie van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)

Samenvatting: Koninklijk besluit van 18 oktober 2004 houdende sommige maatregelen voor de reorganisatie van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

Thema : Overheidsbedrijven
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Dringende spoorwegbepalingen

Samenvatting: Wet van 30 april 2007 houdende dringende spoorwegbepalingen.

Thema : Overheidsbedrijven
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Wet
Bron : Belgisch Staatsblad

Hervorming van de Belgische spoorwegen

Samenvatting: Wet van 30 augustus 2013 betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen.

Thema : Overheidsbedrijven
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Wet
Bron : Belgisch Staatsblad

Voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden

Samenvatting: Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden.

Thema : Overheidsbedrijven
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Openbaredienstcontract NMBS

Samenvatting: Koninklijk besluit van 26 december 2022 houdende goedkeuring van het openbaredienstcontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS.

Thema : Overheidsbedrijven
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Performantiecontract Infrabel

Samenvatting: Koninklijk besluit van 26 december 2022 houdende goedkeuring van het performantiecontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel.

Thema : Overheidsbedrijven
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Gevaarlijke goederen

Vervoer van gevaarlijke goederen over land (RID)

Samenvatting: Richtlijn 2008/68/EG van 24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land.

Thema : Gevaarlijke goederen
Soort : Europese
Types : Richtlijn
Bron: Eur-Lex

Erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties voor het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor (RID)

Samenvatting: Ministerieel besluit van 24 mei 2011 betreffende de erkenning van instellingen in uitvoering van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen.

Thema : Gevaarlijke goederen
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Ministerieel besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Vervoerbare drukapparatuur (TPED)

Samenvatting: Koninklijk besluit van 13 november 2011 betreffende vervoerbare drukapparatuur.

Thema : Gevaarlijke goederen
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Apragaz vzw: erkende conformiteitsbeoordelingsinstantie voor vervoerbare drukapparatuur (TPED)

Samenvatting: Ministerieel besluit van 20 november 2012 betreffende de erkenning van instellingen in uitvoering van hoofdstuk 4 van het koninklijk besluit van 13 november 2011 betreffende vervoerbare drukapparatuur.

Thema : Gevaarlijke goederen
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Ministerieel besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Vervoer van ontplofbare stoffen

Samenvatting: Koninklijk besluit van 12 juli 2016 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van ontplofbare stoffen

Thema : Gevaarlijke goederen
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Vereniging Bureau Veritas : erkende overeenstemmingsbeoordelingsinstantie voor vervoerbare drukapparatuur (TPED)

Samenvatting: Ministerieel besluit van 28 juni 2017 betreffende de machtiging van Vereniging Bureau Veritas VZW als overeenstemmingsbeoordelingsinstantie in uitvoering van artikel 42 van het koninklijk besluit van 13 november 2011 betreffende vervoerbare drukapparatuur.

Thema : Gevaarlijke goederen
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Ministerieel besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Vereniging Bureau Veritas: erkende overeenstemmingsbeoordelingsinstelling voor het vervoer per spoor van gevaarlijke goederen (RID)

Samenvatting: Ministerieel besluit van 20 juli 2017 betreffende de erkenning van Vereniging Bureau Veritas VZW als instelling in uitvoering van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen.

Thema : Gevaarlijke goederen
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Ministerieel besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Vereniging Bureau Veritas: Intrekking van de erkenning als overeenstemmingsbeoordelingsinstelling voor het vervoer per spoor van gevaarlijke goederen (RID)

Samenvatting: Ministerieel besluit van 17 april 2023 tot intrekking van de erkenning verleend bij het ministerieel besluit van 20 juli 2017 betreffende de erkenning van Vereniging Bureau Veritas VZW als instelling in uitvoering van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen.

Thema : Gevaarlijke goederen
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Ministerieel besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen

Samenvatting: Koninklijk besluit van 2 november 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen en bijlage.

Thema : Gevaarlijke goederen
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Internationaal spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID) van gevaarlijke goederen (RID)

Samenvatting: Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID) en is van toepassing op het internationale verkeer. Reglement van toepassing vanaf 2021.

Thema : Gevaarlijke goederen
Soort : Internationaal
Types : Verordening
Bron : OTIF

Europese spoorwegmarkt

Normalisatie van de rekeningstelsels van de spoorwegondernemingen

Samenvatting: Deze verordening (1192/69) voert gemeenschappelijke regels in om een wettelijk voorgeschreven rekeningschema te bepalen voor het voeren van een boekhouding in een spoorwegonderneming.

Thema : Europese spoorwegmarkt
Soort : Europese
Types : Verordening
Bron: Eur-Lex

Gemeenschappelijke boekhouding van de uitgaven voor de vervoerinfrastructuur

Samenvatting: Deze verordening (1108/70) voert een uniforme en permanente wijze van boekhouding in van de uitgaven voor infrastructuur voor het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren.

Thema : Europese spoorwegmarkt
Soort : Europese
Types : Verordening
Bron: Eur-Lex

Europees formaat voor vergunningen aan spoorwegondernemingen

Samenvatting: In dit document (2004/358/CE) beveelt de Commissie aan om het standaardformulier te gebruiken wanneer er een vergunningsdocument wordt afgegeven.

Thema : Europese spoorwegmarkt
Soort : Europese
Types : Aanbeveling
Bron: Eur-Lex

Transparantie in de financiële betrekkingen

Samenvatting: Deze richtlijn (2006/111/EG) voorziet een regeling voor lidstaten voor de transparantie van de financiële betrekkingen tussen overheden en openbare bedrijven.

Thema : Europese spoorwegmarkt
Soort : Europese
Types : Richtlijn
Bron: Eur-Lex

Openbaar personenvervoer per spoor

Samenvatting: Deze verordening (1370/2007) stelt voorwaarden voor de overheden om het aantal, de veiligheid, de prijs, en de kwaliteit van de personenvervoersdiensten per spoor en over de weg te verbeteren.

Thema : Europese spoorwegmarkt
Soort : Europese
Types : Verordening
Bron: Eur-Lex

Concurrentievermogen van het Europese spoorwegnet voor goederenvervoer

Samenvatting: Deze verordening (913/2010) stelt regels vast om internationale stelsels van spoorlijnen voor goederenvervoer per spoor tot stand te brengen en te bevorderen om het Europees spoorwegnet verder te ontwikkelen.

Thema : Europese spoorwegmarkt
Soort : Europese
Types : Verordening
Bron: Eur-Lex

Oprichting van één Europese spoorwegruimte

Samenvatting: In deze richtlijn (2012/34/EU) worden regels vastgesteld voor het beheer van de spoorweginfrastructuur en de vervoersactiviteiten per spoor evenals de criteria in verband met de vergunningen voor spoorwegondernemingen en de regels betreffende het gebruik van de infrastructuur.

Thema : Europese spoorwegmarkt
Soort : Europese
Types : Richtlijn
Bron: Eur-Lex

Ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk

Samenvatting: Deze verordening (1315/2013) stelt richtsnoeren vast voor de ontwikkeling van een Trans-Europees vervoersnetwerk waaronder spoorweg-, binnenvaart-, wegen-, zeevaart-, luchtvaartinfrastructuur en infrastructuur voor multimodaal vervoer.

Thema : Europese spoorwegmarkt
Soort : Europese
Types : Verordening
Bron: Eur-Lex

Investering in de verbinding van de trans-Europese netwerken

Samenvatting: Verordening (EU) 2021/1153 van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2021 tot vaststelling van de Connecting Europe Facility en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014

Thema : Europese spoorwegmarkt
Soort : Europese
Types : Verordening
Bron: Eur-Lex

Criteria voor één financiële aanvraag van spoorweginfrastructuurbeheerders

Samenvatting: Deze verordening (2015/10) bepaalt welke financiële garanties een infrastructuurbeheerder kan aanvragen om aan de gewettigde verwachtingen te voldoen en bevat gegevens over de beoordeling van offertes.

Thema : Europese spoorwegmarkt
Soort : Europese
Types : Verordening
Bron: Eur-Lex

Gemeenschappelijk model voor de vergunningen aan spoorwegondernemingen

Samenvatting: Deze verordening (2015/171) stelt regels vast voor het gebruik van het gemeenschappelijk model van het vergunningsdocument en regelt een aantal aspecten van de procedure voor de toekenning van een vergunning.

Thema : Europese spoorwegmarkt
Soort : Europese
Types : Uitvoeringsverordening
Bron: Eur-Lex

Geluidsheffingen voor rollend materieel voor vrachtvervoer

Samenvatting: Deze verordening (2015/429) regelt de procedures voor infrastructuurbeheerders omtrent heffingen wegens kosten van de geluidshinder door goederentreinen op het spoorwegnet.

Thema : Europese spoorwegmarkt ; milieu
Soort : Europese
Types : Uitvoeringsverordening
Bron: Eur-Lex

Berekening van de kosten die uit de exploitatie van de treindienst voortvloeien

Samenvatting: Deze verordening (2015/909) bepaalt de voorwaarden voor de berekening van de kosten van het uitoefenen van de treindienst opdat er heffingen berekend kunnen worden voor de minimum toegangsprijs en voor toegang tot infrastructuur die dienstvoorzieningen verbindt.

Thema : Europese spoorwegmarkt
Soort : Europese
Types : Uitvoeringsverordening
Bron: Eur-Lex

Datacommunicatie in het kader van het toezicht op de spoormarkt

Samenvatting: Deze verordening (2015/1100) stelt de inhoud en de opmaak vast van de gegevens die de lidstaten aan de Commissie moeten verstrekken in het kader van hun rapportageplicht voor het toezicht op de spoormarkt.

Thema : Europese spoorwegmarkt
Soort : Europese
Types : Uitvoeringsverordening
Bron: Eur-Lex

Procedure voor kaderovereenkomsten

Samenvatting: Deze verordening (2016/545) stelt de procedure en criteria vast voor het sluiten van kaderovereenkomsten.

Thema : Europese spoorwegmarkt
Soort : Europese
Types : Uitvoeringsverordening
Bron: Eur-Lex

Openstelling van de markt voor het binnenlands personenvervoer per spoor

Samenvatting: Deze verordening (2016/2338) houdt enkele aanpassingen in voor verordening 1370/2007 die betrekking heeft op de openstelling van de markt voor binnenlands personenvervoer per spoor om de oorspronkelijke verordening uit te breiden en te verbeteren.

Thema : Europese spoorwegmarkt
Soort : Europese
Types : Verordening
Bron: Eur-Lex

Toegang tot dienstvoorzieningen en spoorgebonden diensten

Samenvatting: Deze verordening (2017/2177) stelt de procedure en criteria vast voor de toegang tot diensten die spoorgebonden zijn en voor dienstvoorzieningen zoals de stations, de treinen, aanvullende en ondersteunende diensten.

Thema : Europese spoorwegmarkt
Soort : Europese
Types : Uitvoeringsverordening
Bron: Eur-Lex

Opstelling van Europese statistieken van het spoorvervoer

Samenvatting: Deze verordening (2018/643) streeft ernaar gezamenlijke regels vast te stellen voor de opstelling van statistieken over het spoorvervoer op het niveau van de lidstaten en de EU.

Thema : Europese spoorwegmarkt
Soort : Europese
Types : Verordening
Bron: Eur-Lex

Verlenging van de goederencorridor “Noordzee — Middellandse Zee”

Samenvatting: Dit uitvoeringsbesluit (2018/491) geeft aan dat het voorstel voor de verlening van het geheel van nationale of internationale spoorlijnen voor goederentransport Noordzee – Middellandse Zee tot Genève in overeenstemming is met het Unierecht.

Thema : Europese spoorwegmarkt
Soort : Europese
Types : Uitvoeringsbesluit
Bron: Eur-Lex

Oprichting van de goederencorridor “Alpen– Westelijke Balkan”

Samenvatting: Dit uitvoeringsbesluit (2018/500) geeft aan dat het voorstel tot vaststelling van het geheel van nationale of internationale spoorlijnen voor goederentransport Alpen – Westelijke Balkan in overeenstemming is met het Unierecht.

Thema : Europese spoorwegmarkt
Soort : Europese
Types : Uitvoeringsbesluit
Bron: Eur-Lex

Criteria voor het economisch evenwicht van de spoorvervoersdiensten

Samenvatting: Deze verordening (2018/1795) stelt de procedure en criteria vast om te bepalen of een nieuwkomer op de markt van het spoorvervoer het economisch evenwicht van het openbare dienstcontract per spoor in gevaar zou brengen.

Thema : Europese spoorwegmarkt
Soort : Europese
Types : Uitvoeringsbesluit
Bron: Eur-Lex

Harmonisering van het register van de spoorweginfrastructuur

Samenvatting: In deze verordening (2019/777) worden specificaties vastgesteld die van toepassing zijn op het register voor spoorweginfrastructuur dat op transparante wijze de kenmerken van het netwerk beschrijft en moet fungeren als referentiedatabank.

Thema : Europese spoorwegmarkt
Soort : Europese
Types : Uitvoeringsbesluit
Bron : Eur-Lex

Uitbreiding van de “Noordzee-Oostzeecorridor” voor goederenvervoer

Samenvatting: Dit uitvoeringsbesluit (2020/2168) geeft aan dat het voorstel voor de uitbreiding van het geheel van nationale of internationale spoorlijnen voor goederentransport Noordzee – Oostzee in overeenstemming is met het Unierecht.

Thema : Europese spoorwegmarkt
Soort : Europese
Types : Uitvoeringsbesluit
Bron : Eur-Lex

Minimumbedragen inzake burgerlijke aansprakelijkheid voor het rijden op de spoorweginfrastructuur

Samenvatting: Dit Koninklijk besluit stelt de datum van inwerkingtreding vast voor de wet van 13 augustus  2013 houdende de Spoorcodex.

Thema : Europese spoorwegmarkt ; Vergunningen aan spoorwegondernemingen
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Toeristische spoorlijnen reglementering

Exploitatieveiligheid van de museumspoorlijnen

Samenvatting: Wet van 26 maart 2014 betreffende de exploitatieveiligheid van de museumspoorlijnen.

Thema : Toeristische spoorlijnen reglementering
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Wet
Bron : Belgisch Staatsblad

Veiligheidsvoorschriften van de museumspoorlijnen: infrastructuur

Samenvatting: Koninklijk besluit van 8 mei 2014 tot vaststelling van de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de infrastructuur van de museumspoorlijnen.

Thema : Toeristische spoorlijnen reglementering
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Veiligheidsvoorschriften van de museumspoorlijnen: materieel

Samenvatting: Koninklijk besluit van 8 mei 2014 tot vaststelling van de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het materieel van de museumspoorlijnen.

Thema : Toeristische spoorlijnen reglementering
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Veiligheidsvoorschriften van de museumspoorlijnen: veiligheidspersoneel

Samenvatting: Koninklijk besluit van 8 mei 2014 tot vaststelling van de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het veiligheidspersoneel van de museumspoorlijnen.

Thema : Toeristische spoorlijnen reglementering
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Verkeer van voertuigen die uitsluitend bestemd zijn voor patrimoniale, historische of toeristische doeleinden op het nationale spoorwegnet

Samenvatting: Koninklijk besluit van 8 mei 2014 tot bepaling van de vereisten voor het verkeer van voertuigen die uitsluitend bestemd zijn voor patrimoniale, historische of toeristische doeleinden op het nationale spoorwegnet.

Thema : Toeristische spoorlijnen reglementering
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Veiligheid

Reglement op de politie van personenvervoer (tram, pre-metro, metro, autobus en autocar)

Samenvatting: Koninklijk besluit van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer per tram, pre-metro, metro, autobus en autocar.

Thema : Veiligheid ; DVIS
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Veiligheid bij de spoorwegen (geconsolideerde versie)

Samenvatting: Koninklijk besluit van 13 september 2004 betreffende de veiligheid bij de spoorwegen.

Thema : Veiligheid (Securail)
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Overplaatsing van de personeelsleden van de NMBS Holding naar de FOD Mobiliteit en Vervoer

Samenvatting: Koninklijk besluit van 22 december 2004 tot vaststelling van de modaliteiten van overplaatsing van een aantal personeelsleden van de NMBS Holding naar de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer alsook van de manier waarop die onder haar gezag worden gebracht.

Thema : Veiligheid
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Onderzoeken naar ongevallen en incidenten bij de spoorwegen

Samenvatting: Koninklijk besluit van 16 januari 2007 tot vaststelling van sommige regels betreffende de onderzoeken naar ongevallen en incidenten bij de spoorwegen.

Thema : Veiligheid
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Corporate Prevention Services : erkenning van een instelling bevoegd voor de aflevering van psychologische en medische attesten ten gerieve van het veiligheidspersoneel

Samenvatting: Ministerieel besluit van 3 mei 2007 houdende erkenning van de NMBS-Holding, afdeling Corporate Prevention Services (CPS) als instelling bevoegd voor de aflevering van psychologische en medische attesten ten gerieve van het veiligheidspersoneel van de spoorwegondernemingen.

Thema : Veiligheid ; Psychologische en medische onderzoeken; Treinbestuurders
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Ministerieel besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

NMBS: erkenning van een instelling die instaat voor de verlening van opleidingsdiensten voor treinbestuurders en treinpersoneel

Samenvatting: Koninklijk besluit van 12 maart 2008 houdende erkenning van de N.M.B.S. als instelling die instaat voor de verlening van opleidingsdiensten voor treinbestuurders en treinpersoneel.

Thema : Veiligheid ; Opleiding ; Treinbestuurders
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Advies R&C: erkenning van een instelling die instaat voor de verlening van opleidingsdiensten voor treinbestuurders en treinpersoneel

Samenvatting: Koninklijk besluit van 12 maart 2008 houdende erkenning van Advies R&C als instelling die instaat voor de verlening van opleidingsdiensten voor treinbestuurders en treinpersoneel.

Thema : Veiligheid ; Opleiding ; Treinbestuurders
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Crossrail Benelux: erkenning van een instelling die instaat voor de verlening van opleidingsdiensten voor treinbestuurders

Samenvatting: Koninklijk besluit van 14 november 2008 houdende erkenning van de naamloze vennootschap Crossrail Benelux als instelling die instaat voor de verlening van opleidingsdiensten voor treinbestuurders.

Thema : Veiligheid ; Opleiding ; Treinbestuurders
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Trainsport: erkenning van een instelling die instaat voor de verlening van opleidingsdiensten voor treinbestuurders en treinpersoneel

Samenvatting: Koninklijk besluit van 14 november 2008 houdende erkenning van de naamloze vennootschap Trainsport als instelling die instaat voor de verlening van opleidingsdiensten voor treinbestuurders en treinpersoneel.

Thema : Veiligheid ; Opleiding ; Treinbestuurders
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Trainsport: verkorting van de duur van de te verstrekken opleidingen

Samenvatting: Ministerieel besluit van 14 november 2008 houdende verkorting van de duur van de opleidingen die door de naamloze vennootschap Trainsport zullen worden verstrekt in het raam van haar erkenning als instelling die instaat voor de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en treinpersoneel.

Thema : Veiligheid ; Opleiding ; Treinbestuurders
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Ministerieel besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Gemeenschappelijke veiligheidsmethoden betreffende de veiligheidsdoelen

Samenvatting: Beschikking 2009/460/EG van 5 juni 2009 betreffende de vaststelling van gemeenschappelijke veiligheidsmethoden om te beoordelen of voldaan is aan de veiligheidsdoelen, als bedoeld in artikel 6 van Richtlijn 2004/49/EG.

Thema : Veiligheid
Soort : Europese
Types : Beschikking
Bron : Eur-Lex

Hoofdonderzoeker en onderzoeker voor het Onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor

Samenvatting: Ministerieel besluit van 18 februari 2010 tot aanwijzing van de hoofdonderzoeker en een onderzoeker voor het Onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor.

Thema : Veiligheid ; Onderzoeksorgaan
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Ministerieel besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Bijdrage voor een houder van een veiligheidsvergunning of van een veiligheidscertificaat deel B (deelnamen in de kosten voor de taken uitgevoerd door de Veiligheidsinstantie)

Samenvatting: Koninklijk besluit van 13 juni 2010 tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage, verschuldigd door de houder van een veiligheidsvergunning en de houders van een veiligheidscertificaat paart B die gebruik maken van het Belgische spoorwegnet, als deelneming in de kosten voor de taken uitgevoerd door de Veiligheidsinstantie voor de veiligheid van het spoorwegvervoer en ontwikkeling van regelgeving.

Thema : Veiligheid ; DVIS
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Bijdrage voor een houder van een veiligheidsvergunning of van een veiligheidscertificaat deel B (deelneming in de kosten voor de taken uitgevoerd door het Onderzoeksorgaan)

Samenvatting: Koninklijk besluit van 17 juni 2010 tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage, verschuldigd door de houder van een veiligheidsvergunning en de houders van een uniek veiligheidscertificaat die gebruik maken van het Belgische spoorwegnet, met het oog op de dekking van de kosten van het Onderzoeksorgaan voor het onderzoek van ongevallen en van het algemeen veiligheidsniveau.

Thema : Veiligheid ; Onderzoeksorgaan
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Gemeenschappelijke veiligheidsmethode betreffende de veiligheidsvergunning

Samenvatting: Verordening (EU) nr. 1169/2010 van de Commissie van 10 december 2010 betreffende een gemeenschappelijke veiligheidsmethode ter beoordeling van de conformiteit met de vereisten voor de verkrijging van een veiligheidsvergunning voor spoorwegen.

Thema : Veiligheid
Soort : Europese
Types : Verordening
Bron : Eur-Lex

Vergunning voor treinbestuurders, en registers van vergunningen en bevoegdheidsbewijzen

Samenvatting: Koninklijk besluit van 22 juni 2011 betreffende de vergunning voor treinbestuurders en de registers van vergunningen en bevoegdheidsbewijzen.

Thema : Veiligheid ; Treinbestuurders
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Aanwijzing van het Onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor

Samenvatting: Koninklijk besluit van 22 juni 2011 tot aanwijzing van het Onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor.

Thema : Veiligheid ; Onderzoeksorgaan
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Aanwijzing van de Veiligheidsinstantie van de spoorwegen (DVIS)

Samenvatting: Koninklijk besluit van 22 juni 2011 tot aanwijzing van de veiligheidsinstantie van de spoorwegen.

Thema : Veiligheid ; DVIS
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Vereisten van toepassing op de spoorweginfrastructuur

Samenvatting: Koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot bepaling van de vereisten van toepassing op de spoorweginfrastructuur.

Thema : Veiligheid
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Opleidingsdiensten aan treinbestuurders en erkenning van opleidingscentra

Samenvatting: Koninklijk besluit van 12 september 2011 betreffende de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en de erkenning van opleidingscentra.

Thema : Veiligheid ; Opleiding ; Treinbestuurders
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Model van legitimatiekaart van de personeelsleden van de veiligheidsinstantie

Samenvatting: Koninklijk besluit van 13 juli 2012 tot vaststelling van het model van legitimatiekaart van de personeelsleden van de veiligheidsinstantie.

Thema : Veiligheid ; DVIS
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Europese Gemeenschappelijke veiligheidsdoelen

Samenvatting: Besluit 2012/226/UE van 23 april 2012 betreffende de tweede reeks gemeenschappelijke veiligheidsdoelen voor het spoorwegsysteem.

Thema : Veiligheid
Soort : Europese
Types : Besluit
Bron : Eur-Lex

Gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor de controle die moet worden uitgevoerd door de spoorwegondernemingen, de infrastructuurbeheerders en met onderhoud belaste entiteiten

Samenvatting: Verordening (EU) nr. 1078/2012 van 16 november 2012 betreffende een gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor de controle die moet worden uitgevoerd door met onderhoud belaste entiteiten alsmede door spoorwegondernemingen, infrastructuurbeheerders en met onderhoud belaste entiteit nadat zij een veiligheidscertificaat of veiligheidsvergunning hebben

Thema : Veiligheid
Soort : Europese
Types : Verordening
Bron : Eur-Lex

Gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor risico-evaluatie en beoordeling

Samenvatting: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 402/2013 van 30 april 2013 betreffende de gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor risico-evaluatie en -beoordeling en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 352/2009.

Thema : Veiligheid
Soort : Europese
Types : Uitvoeringsverordening
Bron : Eur-Lex

Spoorcodex

Samenvatting: Wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex, die de wetten van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur (WG), van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen (WV) en van 26 januari 2010 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap (WI) vervangt.

Thema : Veiligheid ; Interoperabiliteit ; Spoorwegmarkt
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Wet
Bron : Belgisch Staatsblad

Aanduiding van personeelsleden die belast worden met de controle van reglementen inzake spoorwegvervoer (geconsolideerde versie)

Samenvatting: Koninklijk besluit van 6 september 2013 tot aanduiding van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen, de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal, die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake spoorwegvervoer.

Thema : Veiligheid ; DVIS
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Model van legitimatiekaart voor de personeelsleden van de spoorweginfrastructuurbeheerder

Samenvatting: Koninklijk besluit van 8 december 2013 tot bepaling van het model van legitimatiekaart voor het gebruik van personeelsleden van de spoorweginfrastructuurbeheerder die belast zijn met de vaststelling van sommige risico's voor de spoorwegveiligheid.

Thema : Veiligheid
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Aanduiding van personeelsleden van de infrastructuurbeheerder die belast zijn met vaststellingen (geconsolideerde versie)

Samenvatting: Koninklijk besluit van 18 maart 2015 tot aanduiding van sommige personeelsleden van de infrastructuurbeheerder die belast zijn met vaststellingen bedoeld in art. 70, § 2 en 3, van de Spoorcodex.

Thema : Veiligheid
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Aanduiding van de personeelsleden van HR Rail die instaan voor de veiligheid en de bewaking van de spoorwegen (geconsolideerde versie)

Samenvatting: Koninklijk besluit van 9 november 2015 tot aanduiding van de personeelsleden van HR Rail die instaan voor de veiligheid en de bewaking van de spoorwegen

Thema : Veiligheid
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Spoorwegbureau van de Europese Unie

Samenvatting: Verordening (EU) 2016/796 van 11 mei 2016 betreffende het Spoorwegbureau van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 881/2004.

Thema : Veiligheid ; ERA
Soort : Europese
Types : Verordening
Bron : Eur-Lex

Europese veiligheid op het spoor

Samenvatting: Richtlijn (EU) 2016/798 van 11 mei 2016 inzake veiligheid op het spoor.

Thema : Veiligheid
Soort : Europese
Types : Richtlijn
Bron : Eur-Lex

Private en bijzondere veiligheid

Samenvatting: Wet van 2 oktober 2007 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

Thema : Veiligheid
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Wet
Bron : Belgisch Staatsblad

Gemeenschappelijke veiligheidsmethoden voor toezicht door nationale veiligheidsinstanties

Samenvatting: Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/761 van 16 februari 2018 tot vaststelling van gemeenschappelijke veiligheidsmethoden voor toezicht door nationale veiligheidsinstanties na de afgifte van een uniek veiligheidscertificaat of een veiligheidsvergunning overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/798 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1077/2012.

Thema : Veiligheid
Soort : Europese
Types : Verordening
Bron : Eur-Lex

Gemeenschappelijke veiligheidsmethoden inzake de eisen voor veiligheidsbeheersystemen

Samenvatting: Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/762 van 8 maart 2018 tot vaststelling van gemeenschappelijke veiligheidsmethoden inzake de eisen voor veiligheidsbeheersystemen overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/798 en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 1158/2010 en (EU) nr. 1169/2010.

Thema : Veiligheid
Soort : Europese
Types : Verordening
Bron : Eur-Lex

Unieke veiligheidscertificaten

Samenvatting: Uitvoeringsverordening (EU) 2018/763 van 9 april 2018 tot vaststelling van praktische regelingen voor de afgifte van unieke veiligheidscertificaten aan spoorwegondernemingen overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/798 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 653/2007.

Thema : Veiligheid
Soort : Europese
Types : Uitvoeringsverordening
Bron : Eur-Lex

Politie van de spoorwegen

Samenvatting: Wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen.

Thema : Veiligheid ; Verplichtingen van reizigers in het treinverkeer
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Wet
Bron : Belgisch Staatsblad

Vergoedingen, kosten en betalingsvoorwaarden

Samenvatting: Uitvoeringsverordening (EU) 2018/764 van 2 mei 2018 inzake de aan het Spoorwegbureau van de Europese Unie te betalen vergoedingen en kosten en de betalingsvoorwaarden.

Thema : Veiligheid ; ERA
Soort : Europese
Types : Uitvoeringsverordening
Bron : Eur-Lex

Reglement voor de procesvoering van de kamers van beroep

Samenvatting: Uitvoeringsverordening (EU) 2018/867 van 13 juni 2018 tot vaststelling van het reglement voor de procesvoering van de kamer(s) van beroep van het Spoorwegbureau van de Europese Unie.

Thema : Veiligheid ; ERA
Soort : Europese
Types : Uitvoeringsverordening
Bron : Eur-Lex

Medische onderzoeken en bedrijfspsychologische onderzoeken voor treinbestuurders en de criteria voor erkenning van centra belast met deze onderzoeken

Samenvatting: Koninklijk besluit van 30 juli 2018 tot bepaling van de regels met betrekking tot medische onderzoeken en bedrijfspsychologische onderzoeken voor treinbestuurders en van de criteria voor erkenning van centra belast met deze onderzoeken.

Thema : Veiligheid ; Treinbestuurders
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Legitimatiekaart van de personeelsleden: dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en Exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal

Samenvatting: Koninklijk besluit van 2 september 2018 betreffende de legitimatiekaart van de personeelsleden van de dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal.

Thema : Veiligheid
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Voorwaarden inzake selectie, aanwerving, kennis en opleiding van de vaststellende beambte

Samenvatting: Koninklijk besluit van 9 oktober 2018 tot vaststelling van de voorwaarden inzake selectie, aanwerving, kennis en opleiding van de vaststellende beambte ter uitvoering van de wet op de politie van de spoorwegen.

Thema : Veiligheid
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Kennis- en opleidingsvoorwaarden voor de bestraffende beambte

Samenvatting: Koninklijk besluit van 9 oktober 2018 tot vaststelling van de kennis- en opleidingsvoorwaarden voor de bestraffende beambte ter uitvoering van de wet op de politie van de spoorwegen.

Thema : Veiligheid
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Nadere regels tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de eedafneming van de vaststellende beambten

Samenvatting: Koninklijk besluit van 18 november 2018 houdende de nadere regels tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de eedafneming van de vaststellende beambten ter uitvoering van de wet op de politie van de spoorwegen.

Thema : Veiligheid
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Lijst van gekwalificeerde deskundigen voor de kamers van beroep

Samenvatting: Besluit (EU) 2018/2022 van 17 december 2018 tot vaststelling van een lijst van gekwalificeerde deskundigen voor de kamers van beroep van het Spoorwegbureau van de Europese Unie.

Thema : Veiligheid ; ERA
Soort : Europese
Types : Besluit
Bron : Eur-Lex

Uitvoeringsmaatregelen van de wet op de politie van de spoorwegen

Samenvatting: Koninklijk besluit van 19 december 2018 houdende diverse uitvoeringsmaatregelen van de wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen.

Thema : Veiligheid ; Verplichtingen van reizigers in het treinverkeer
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Certificering van treinbestuurders

Samenvatting: Verordening (EU) 2019/554 van 5 april 2019 tot wijziging van bijlage VI bij Richtlijn 2007/59/EG inzake de certificering van machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegsysteem van de Gemeenschap besturen.

Thema : Veiligheid ; Treinbestuurders
Soort : Europese
Types : Verordening
Bron : Eur-Lex

Nadere regels en model van het protocolakkoord in toepassing van de wet op de politie van de spoorwegen

Samenvatting: Koninklijk besluit van 7 april 2019 tot vaststelling van de nadere regels en het model van het protocolakkoord ter uitvoering van artikel 41 van de wet op de politie van de spoorwegen.

Thema : Veiligheid
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Certificering van entiteiten voor het onderhoud van voertuigen

Samenvatting: Uitvoeringsverordening (EU) 2019/779 van 16 mei 2019 tot vaststelling van nadere bepalingen inzake een systeem voor de certificering van met het onderhoud van voertuigen belaste entiteiten overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/798 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 445/2011.

Thema : Veiligheid
Soort : Europese
Types : Uitvoeringsverordening
Bron : Eur-Lex

Afgifte van veiligheidsvergunningen aan infrastructuurbeheerders

Samenvatting: Aanbeveling (EU) 2019/780 van 16 mei 2019 over de praktische regelingen voor de afgifte van veiligheidsvergunningen aan infrastructuurbeheerders.

Thema : Veiligheid
Soort : Europese
Types : Aanbeveling
Bron : Eur-Lex

Harmonisering van de rapportagestructuur voor spoorwegongevallen en ‐incidenten

Samenvatting: Uitvoeringsverordening (EU) 2020/572 van 24 april 2020 inzake de voor onderzoeksrapporten betreffende spoorwegongevallen en ‐incidenten te volgen rapportagestructuur.

Thema : Veiligheid ; Onderzoeksorgaan
Soort : Europese
Types : Uitvoeringsverordening
Bron : Eur-Lex

Vereisten betreffende het veiligheidspersoneel en het personeel van de met het onderhoud belaste entiteiten

Samenvatting: Koninklijk besluit van 9 augustus 2020 tot vaststelling van de vereisten van toepassing op het veiligheidspersoneel en op het personeel van de met het onderhoud belaste entiteiten.

Thema : Veiligheid ; Treinbestuurders
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Lichtseinen voor voertuigen aan de kop van een trein

Samenvatting: Koninklijk besluit van 30 september 2020 tot vaststelling van de lichtseinen waarover voertuigen aan de kop van een trein moeten beschikken.

Thema : Veiligheid ; Interoperabiliteit
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Principes voor de exploitatieveiligheid van de spoorweginfrastructuur

Samenvatting: Koninklijk besluit van 30 september 2020 tot bepaling van de principes die van toepassing zijn op de exploitatieveiligheid van de spoorweginfrastructuur.

Thema : Veiligheid
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Procedure voor eensluidend advies van de Veiligheidsinstantie en hun bekendmaking

Samenvatting: Koninklijk besluit van 30 september 2020 betreffende de procedure voor eensluidend advies van de Veiligheidsinstantie en betreffende de bekendmaking van de elementen bedoeld in artikel 68, § 6, van de Spoorcodex.

Thema : Veiligheid ; DVIS
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Aanduiding van de entiteit belast met de ontwikkeling en de bekendmaking van een jaarlijks veiligheidsplan

Samenvatting: Koninklijk besluit van 9 februari 2021 tot aanduiding van de entiteit, bedoeld in artikel 67/1, § 2 van de Spoorcodex.

Thema : Veiligheid
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Aanwijzing van de entiteit belast met het uitvoeren van een aantal voorwaarden van de Spoorcodex

Samenvatting: Koninklijk besluit van 9 februari 2021 tot aanwijzing van de entiteit belast met het uitvoeren van de voorwaarden beschreven in artikel 69, § 3-4-7-8 van de Spoorcodex.

Thema : Veiligheid
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Omzetting van Europese richtlijnen: interoperabiliteit en veiligheid op het spoor

Samenvatting: Koninklijk besluit van 25 februari 2021 tot uitvoering van artikel 225/2, eerste lid, van de Spoorcodex, gedeeltelijke tot omzetting van de richtlijn (EU) 2016/797 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie en de richtlijn (EU) 2016/798 inzake veiligheid op het spoor.

Thema : Veiligheid ; Interoperabiliteit
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Veiligheidsvergunning, uniek veiligheidscertificaat en jaarlijks veiligheidsverslag

Samenvatting: Koninklijk besluit van 11 maart 2021 betreffende de veiligheidsvergunning, het uniek veiligheidscertificaat en het jaarlijks veiligheidsverslag.

Thema : Veiligheid
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Oprichting van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Samenvatting: Koninklijk besluit van 20 november 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, zijn opdracht en zijn organogram.

Thema : Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

De verschillende diensten van de FOD Mobiliteit en Vervoer en diverse bepalingen voor zijn bepaling

Samenvatting: Ministerieel besluit van 24 juli 2002 houdende uitvoering van artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 20 november 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, en tot bepaling, voor wat betreft deze Overheidsdienst, van de inwerkingtreding van hoofdstuk I van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten.

Thema : Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Ministerieel besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Gecombineerd spoorwegvervoer

in afwachting van 2022

Beveiliging

Oprichting van een Comité van Toezicht op de politiediensten en op de inlichtingen, en van een Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse

Samenvatting: Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse.

Thema : Beveiliging
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Wet
Bron : Belgisch Staatsblad

Politieambt

Samenvatting: Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.

Thema : Beveiliging
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Wet
Bron : Belgisch Staatsblad

Inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Samenvatting: Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Thema : Beveiliging
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Wet
Bron : Belgisch Staatsblad

Classificatie, veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen

Samenvatting: Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.

Thema : Beveiliging
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Wet
Bron : Belgisch Staatsblad

Oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen

Samenvatting: Wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.

Thema : Beveiliging
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Wet
Bron : Belgisch Staatsblad

Oprichting van een nationale Autoriteit voor de beveiliging van het spoorwegvervoer

Samenvatting: Koninklijk besluit van 26 januari 2006 tot oprichting van een nationale Autoriteit voor de beveiliging van het spoorwegvervoer en houdende diverse maatregelen voor de beveiliging van het intermodaal vervoer.

Thema : Beveiliging
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Oprichting van subcomités bij de nationale Autoriteit voor de beveiliging van het spoorwegvervoer

Samenvatting: Ministerieel besluit van 13 maart 2008 houdende de oprichting van subcomités bij de nationale Autoriteit voor de beveiliging van het spoorwegvervoer.

Thema : Beveiliging
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Ministerieel besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Definitie en bescherming van Europese kritieke infrastructuren

Samenvatting: Richtlijn 2008/114/EG van 8 december 2008 inzake de identificatie van Europese kritieke infrastructuren, de aanmerking van infrastructuren als Europese kritieke infrastructuren en de beoordeling van de noodzaak de bescherming van dergelijke infrastructuren te verbeteren.

Thema : Beveiliging
Soort : Europese
Types : Richtlijn
Bron : Eur-Lex

Beveiliging en bescherming van de kritieke infrastructuren in België

Samenvatting: Wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren.

Thema : Beveiliging
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Wet
Bron : Belgisch Staatsblad

Oprichting van een Groep van deskundigen inzake beveiliging van het vervoer over land

Samenvatting: Besluit 2012/286/EU van 31 mei 2012 tot oprichting van een Groep van deskundigen inzake beveiliging van het vervoer over land.

Thema : Beveiliging
Soort : Europese
Types : Besluit
Bron : Eur-Lex

Verwerking van passagiersgegevens

Samenvatting: Wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens.

Thema : Beveiliging
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Wet
Bron : Belgisch Staatsblad

Verwerking van passagiersgegevens betreffende de HST-vervoerders en de HST-ticketverdelers

Samenvatting: Koninklijk besluit van 3 februari 2019 ter uitvoering van de wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens, houdende de verplichtingen opgelegd aan de HST-vervoerders en de HST-ticketverdelers.

Thema : Beveiliging
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid

Samenvatting: Wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid.

Thema : Beveiliging
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Wet
Bron : Belgisch Staatsblad

Het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en het beheer van de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisis op nationaal niveau

Samenvatting: Koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen.

Thema : Beveiliging
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Beveiliging van netwerk- en informatiesystemen & bescherming van de kritieke infrastructuren

Samenvatting: Koninklijk besluit van 12 juli 2019 tot uitvoering van de wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, en van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren.

Thema : Beveiliging
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Delegatie van de bevoegdheid voor de eedafneming van de vaststellende beambten belast met de politie van de spoorwegen (geconsolideerde versie)

Samenvatting: Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer van 14 november 2019 tot delegatie van de bevoegdheid voor de eedafneming van de vaststellende beambten die toezien op de naleving van de wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen en haar uitvoeringsbesluiten.

Thema : Beveiliging
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer
Bron : Belgisch Staatsblad

Controles op de regelgeving met betrekking tot de beveiliging in de deelsector spoorvervoer

Samenvatting: Koninklijk besluit van 12 januari 2023 betreffende de controles op de regelgeving met betrekking tot de beveiliging in de deelsector spoorvervoer.

Thema : Beveiliging
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Gebruik van de spoorweginfrastructuur

Oprichting van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal

Samenvatting: Dit Koninklijk Besluit zorgt voor de oprichting van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en voor de uitbating van de luchthaven Brussel-Nationaal.

Thema : Gebruik van de spoorweginfrastructuur
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk Besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Aanpassing van de vergoeding voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur

Samenvatting: Dit ministerieel besluit voert een aanpassing door voor de berekeningsregels, de waarden van de coëfficiënten, en de eenheidsprijzen die gebruikt worden voor de berekening van de vergoeding voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur.

Thema : Gebruik van de spoorweginfrastructuur
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Ministerieel Besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Vergunning van spoorwegonderneming

Samenvatting: Dit Koninklijk Besluit stelt de regels vast inzake het bekomen van vergunning van een spoorwegonderneming, evenals het onderzoek, de intrekking, en de schorsing hiervan.

Thema : Gebruik van de spoorweginfrastructuur
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk Besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Jaarlijkse retributie voor een vergunning van spoorwegonderneming

Samenvatting: In dit Koninklijk Besluit worden wijzigingen opgenomen met betrekking tot de jaarlijkse retributie die spoorwegondernemingen moeten betalen aan de overheid voor hun vergunning.

Thema : Gebruik van de spoorweginfrastructuur
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk Besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Administratief afhandelen van geschillen voor de toewijzing van de spoorweginfrastructuurcapaciteit

Samenvatting: Dit Koninklijk Besluit regelt algemene zaken en procedureregels met betrekking tot het administratief afhandelen van geschillen over de toewijzing van de spoorweginfrastructuurcapaciteit.

Thema : Gebruik van de spoorweginfrastructuur
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk Besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Minimumbedrag voor de burgerlijke aansprakelijkheid voor het rijden op de spoorweginfrastructuur

Samenvatting: Met dit Koninklijk Besluit wordt een minimumbedrag vastgesteld dat de burgerlijke aansprakelijkheid moet dekken voor spoorwegondernemingen die werkzaam zijn op de spoorweginfrastructuur.

Thema : Gebruik van de spoorweginfrastructuur
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk Besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Aanduiding van de instantie die verantwoordelijk is voor het verlenen van vergunningen

Samenvatting: In dit Koninklijk Besluit wordt de bevoegde minister aangeduid als instantie die verantwoordelijk is voor het verlenen van de vergunningen die nodig zijn om erkend te kunnen worden als spoorwegonderneming.

Thema : Gebruik van de spoorweginfrastructuur
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk Besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Bedrag en storting van de retributie tot dekking van de kosten van het Toezichthoudende Orgaan

Samenvatting: Dit Koninklijk Besluit stelt vast hoeveel en hoe de spoorwegondernemingen en spoorweginfrastructuurbeheerder moeten betalen om de kosten van het toezichthoudende orgaan te dekken.

Thema : Gebruik van de spoorweginfrastructuur
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk Besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Heffingen geïnd door NMBS voor toegang tot en de diensten verleend in de stations

Samenvatting: Deze beslissing van de Dienst Regulering heeft betrekking op heffingen die de NMBS int voor toegang tot de dienstverlening in de stations en houdt enkele aanpassingen in die de NMBS moet doorvoeren om conform de wet te blijven.

Thema : Gebruik van de spoorweginfrastructuur
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Beslissing
Bron : Belgisch Staatsblad

Verdeling van de capaciteiten en de retributie voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur

Samenvatting: Dit Koninklijk Besluit regelt hoe de infrastructuurbeheerder de spoorweginfrastructuurcapaciteiten moet verdelen, evenals concrete regels omtrent het heffen van retributies voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur. Alsook regelt het praktische zaken voor de retributies die betaald moet worden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur.

Thema : Gebruik van de spoorweginfrastructuur
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Beslissing
Bron : Belgisch Staatsblad

Divers

Maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer

Samenvatting: Wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg.

Thema : Divers
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Wet
Bron : Belgisch Staatsblad

Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)

Samenvatting: Verdrag van 3 juni 1999 betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980 in de versie van het Protocol van wijziging van 3 juni 1999.

Thema : Divers
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Internationale Verdrag
Bron : Belgisch Staatsblad

Wet houdende instemming met het Protocol van Bern (COTIF)

Samenvatting: Wet van 29 augustus 1997 houdende instemming met het Protocol 1990 houdende wijziging van het Verdrag betreffende het Internationale Spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980, gedaan te Bern op 20 december 1990.

Thema : Divers
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Internationale Verdrag
Bron : Belgisch Staatsblad

Wet houdende instemming met het Protocol van Vilnius (COTIF)

Samenvatting: Wet van 15 februari 2007 houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980, gedaan te Thema : Divers

Soort : Belgisch/Federaal
Types : Internationale Verdrag
Bron : Belgisch Staatsblad

Preventie en herstel van milieuschade te gevolge van het vervoer

Samenvatting: Koninklijk besluit van 8 november 2007 betreffende de preventie en het herstel van milieuschade te gevolge van het vervoer over de weg, per spoor, over de binnenwateren of in de lucht van : uitheemse plantensoorten evenals van uitheemse diersoorten en hun krengen, naar aanleiding van de in-, de uit- en de doorvoer ervan; alsook van afvalstoffen bij hun doorvoer.

Thema : Divers ; Milieu
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Koninklijk Besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Bescherming van gegevens van natuurlijke personen

Samenvatting: Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Thema : Divers
Soort : Europese
Types : Verordening
Bron : Eur-Lex

Infrabel: beheerder van het tractienet spoor

Samenvatting: Ministerieel besluit van 9 november 2017, waarbij Infrabel wordt erkend als beheerder van het tractienet spoor.

Thema : Divers
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Ministerieel Besluit
Bron : Belgisch Staatsblad

Continuïteit van de dienstverlening inzake personenvervoer per spoor in geval van staking

Samenvatting: Wet van 29 november 2017 betreffende de continuïteit van de dienstverlening inzake personenvervoer per spoor in geval van staking.

Thema : Divers
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Wet
Bron : Belgisch Staatsblad

Bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Samenvatting: Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Thema : Divers
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Wet
Bron : Belgisch Staatsblad

Jaarlijkse broeikasgasemissiereducties (2021 tot 2030)

Samenvatting: Verordening (EU) 2018/842 van 30 mei 2018 betreffende bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 teneinde bij te dragen aan klimaatmaatregelen om aan de toezeggingen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013.

Thema : Divers ; Milieu
Soort : Europese
Types : Verordening
Bron : Eur-Lex

Samenwerking tussen de federale Staat en de drie Gewesten

Samenwerking tussen de federale Staat en de drie Gewest betreffende de GEN-werken

Samenvatting: Dit is een samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest om financiën te regelen en de voltooiing van de werken voor het Gewestelijk ExpresNet (GEN) te bekomen.

Thema : Samenwerking tussen de federale Staat en de drie Gewest
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Uitvoerend
Bron : Belgisch Staatsblad

Samenwerking tussen de federale Staat en het Vlaamse Gewest: prioritaire spoorwegprojecten die genieten van bijkomende financiering van het Gewest

Samenvatting: Dit samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en het Vlaamse Gewest regelt aangelegenheden met betrekking op de totstandbrenging van prioritaire spoorlijnen die mede gefinancierd worden door het Vlaams gewest.

Thema : Samenwerking tussen de federale Staat en de drie Gewest
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Uitvoerend
Bron : Belgisch Staatsblad

Samenwerking tussen de federale Staat en het Vlaamse Gewest: vaststelling en financiering van de strategische spoorwegprojecten

Samenvatting: Dit samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en het Vlaamse Gewest heeft betrekking op de vaststelling van strategische spoorwegprojecten op grondgebied van het Vlaamse Gewest alsmede de financiering ervan.

Thema : Samenwerking tussen de federale Staat en de drie Gewesten
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Uitvoerend
Bron : Belgisch Staatsblad

Samenwerking tussen de federale Staat en het Waalse Gewest betreffende de GEN-werken

Samenvatting: In dit bijkomend uitvoerend samenwerkingsakkoord wordt een aanpassing van het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ter voltooiing van de werken voor het Gewestelijk ExpresNet (GEN), doorgevoerd.

Thema : Samenwerking tussen de federale Staat en de drie Gewest
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Uitvoerend
Bron : Belgisch Staatsblad

Samenwerkingsakkoord betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren tussen de Federale Staat en de drie Gewest

Samenvatting: In dit Decreet stemt het Vlaams parlement in met het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest dat gaat over de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren.

Thema : Samenwerking tussen de federale Staat en de drie Gewesten
Soort : Vlaamse Gewest
Types : Decreet
Bron : Belgisch Staatsblad

Samenwerking tussen de federale Staat en het Waalse Gewest: vaststelling en financiering van de strategische spoorwegprojecten

Samenvatting: Dit samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en het Waalse Gewest heeft betrekking op de vaststelling van strategische spoorwegprojecten op grondgebied van het Waalse Gewest alsmede de financiering ervan.

Thema : Samenwerking tussen de federale Staat en de drie Gewesten
Soort : Belgisch/Federaal
Types : Uitvoerend
Bron : Belgisch Staatsblad