Raadgevend Comité van de Treinreizigers (RGCT)

Changed
22/02/2024

Wat is het RGCT?

Bij de wet van 21 maart 1991 werd het Raadgevend Comité van de treinreizigers (RGCT) opgericht.

Het Comité is samengesteld uit vrijwilligers. Zij engageren zich vrijwillig, het betreft mensen met inzet en ervaring die beschikken over een grondige kennis op vlak van openbaar vervoer.

De samenstelling van het comité is vastgelegd bij het koninklijk besluit van 13 juni 2014, dat de samenstelling en de werking van het adviescomité voor de treinreizigers regelt.

 

Rol en opdracht van het RGCT

De opdracht van het comité is officieel. Zoals in de wet van 21 maart 1991 is vastgelegd, brengt het RGCT advies uit over alle aangelegenheden die betrekking hebben op de door het spoor verstrekte diensten. 

Zijn opdracht bestaat erin de belangen van de gebruikers te behartigen. Het werkt volledig onafhankelijk van de spoorwegondernemingen.

Terwijl de Ombudsdienst enerzijds de problemen van de individuele reiziger behandelt, zoekt het Comité naar een globale verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten en ijvert het tevens om te voorkomen dat de reiziger slechter af zou zijn. het vertegenwoordigt het maatschappelijk middenveld.

 

Contact

Contact Fields
Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer
Secretariaat Raadgevend Comité van de Treinreizigers (RGCT)
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : ccvf-rgct@mobilit.fgov.be