Beheerscontracten

Krachtens de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, bepaalt het beheerscontract van een autonoom overheidsbedrijf de specifieke regels en voorwaarden volgens welke het zijn opdrachten van openbare dienst uitvoert. Het contract wordt gesloten tussen de staat en de betrokken onderneming. 

Meer informatie over de beheerscontracten tussen de staat en de overheidsbedrijven NMBS en Infrabel vindt u op de pagina's Contracten, Rapporten en Investeringen van onze website.