NSA Rail Belgium - DVIS

Changed
07/03/2023

NSA Rail Belgium is de nationale instantie voor spoorveiligheid in België en heet in de Belgische regelgeving de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS). Onze missie: het bewaken en bevorderen van de veiligheid en interoperabiliteit van het spoorsysteem in België en Europa.

DVIS heeft het statuut van autonome openbare instelling. Dit betekent dat zij is opgericht bij wet en dat zij de opdrachten van algemeen belang die haar door de wetgever zijn toegewezen, onafhankelijk uitvoert.

Onze opdracht is om erop toe te zien dat iedereen met veilige treinen op een veilige spoorinfrastructuur nationaal en internationaal kan reizen. Onze specifieke opdrachten zijn vastgelegd in Europese regelgeving, in de Spoorcodex en in zijn koninklijke uitvoeringsbesluiten. Meer informatie vindt u op de website van NSA Rail Belgium.