Luchtverkeersbeheer en luchtvaartnavigatiediensten

Dienstverlening ATM/ANS

Luchtverkeersbeheer (ATM of Air Traffic Management) en luchtvaartnavigatiediensten (ANS of Air Navigation Services) staan in voor de volgende diensten aan luchtruimgebruikers (luchtvaartmaatschappijen, privépiloten, enz.): 

  • luchtverkeer, met inbegrip van en-route- en luchthaveninformatie; 
  • communicatie, navigatie en bewaking; 
  • luchtvaartinformatie; 
  • meteorologische informatie. 

Belgische toezichthoudende autoriteit voor luchtnavigatiediensten: BSA-ANS

ATM/ANS-dienstverleners zijn onderworpen aan de certificering en het toezicht van de nationale toezichthoudende autoriteit die is opgericht met artikel 4 van de kaderverordening van het gemeenschappelijk Europees luchtruim (EG) nr. 549/2004. Sinds haar oprichting in juni 2006 is de Belgische Toezichthoudende Autoriteit voor Luchtvaartnavigatiediensten (BSA-ANS) verantwoordelijk voor deze taken voor dienstverleners die hun hoofdvestiging in België hebben. De BSA-ANS waakt erover dat ATM/ANS-diensten op een veilige, efficiënte en efficiënte manier worden verleend. 

In de praktijk houdt de BSA-ANS toezicht op skeyes, de belangrijkste aanbieder van ATM/ANS-diensten in België, en draagt bij aan het toezicht op het Eurocontrol-centrum in Maastricht dat het hogere luchtruim controleert in het kader van een overeenkomst tussen de vier betrokken staten (Duitsland, België, Luxemburg, Nederland). 
 
De BSA-ANS is verantwoordelijk voor de volgende taken: 

  • certificering en monitoring van ATM/ANS-dienstverleners; 
  • beoordeling van door ATM/ANS-dienstverleners opgegeven wijzigingen; 
  • het opstellen van het prestatieplan voor België, en het opvolgen van de prestaties van de betrokken ATM/ANS-dienstverleners; 
  • toezicht houden op de naleving van interoperabiliteitsregels door ATM/ANS-dienstverleners.