Europese financiering

Twee Europese financieringsprogramma's 

Om de Europese vervoerinfrastructuur te ontwikkelen verleent de Europese Commissie financiële steun via twee programma's: Connecting Europe Facility en Shift2Rail

Connecting Europe Facility 

De Connecting Europe Facility heeft tot doel projecten te financieren die een verbetering van de Europese vervoerinfrastructuur mogelijk maken.  

Shift2Rail 

Het doel van Shift2Rail is om onderzoek in de spoorwegsector te steunen.  

Meer informatie over beide programma's is te vinden op de pagina's Connecting Europe Facility en Shift2Rail op onze website. 

Welke rol vervult de FOD? 

De FOD Mobiliteit en Vervoer wil de financieringsmogelijkheden van de programma's Connecting Europe Facility en Shift2Rail promoten en op die manier de vervoersector aanmoedigen om projecten in te dienen die aansluiten bij de doelstellingen van de Europese Commissie op het gebied van vervoer en duurzame mobiliteit. 

De FOD vervult in het kader van beide programma's ook de rol van tussenschakel tussen de Europese instellingen en de Belgische actoren uit de vervoersector die hun projecten voorstellen.  

Contact 

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-Generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
Vooruitgangstraat  56  
1210 Brussel

E-mail : eufunding@mobilit.fgov.be